XXVI I  Niedziela Zwykła – 06 .X. 2019

 

I n f o r m a c j e;

  1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o 9.00 zmiana tajemnic różańcowych. Dziękujemy za ofiary na tacę na rzecz naszego Seminarium Duchownego.                                                                Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe – codziennie –   dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00, w ciągu tygodnia o 17.30 Żyjemy w przełomowym momencie dziejowym. Świat bardzo potrzebuje modlitwy ; dlatego otaczamy go różańcem –   polecamy Bogu przyszłość Ojczyzny i Świata.
  2. W przyszłą niedzielę w jedności z papieżem Franciszkiem będziemy przeżywać XIX Dzień Papieski. Także przy naszym kościele młodzież przeprowadzi kwestę  do puszki na  stypendia dla uzdolnionych studentów – jest to tzw.  Fundusz Papieski – „Dzieło Nowego Tysiąclecia
  3. Dziękujemy mieszkańcom z ul. Bór i Grzybowej za sprzątanie naszego kościoła i   kwiaty, a przedstwicielom Rady Dzielnicy za dekorację kościoła. Na najbliższą sobotę zapraszamy  z  ul. Roślinnej i Porannej..
  4. Po Mszy św. o 11.30 – poświęcenie obelisku upamiętniającego pobyt Kościuszki w Zembrzycach.                                                                        5.   W ławkach i na stoliku pod chórem wyłożone są kartki wspominkowe.                                                                                              6.    Prasa katolicka……