Niedziela  – Odp. ku czci M. B. Szkaplerznej – 14.VII 2019

 

I n f o r m a c j e:

 

  1. W naszej Parafii dzisiaj Uroczystość Odpustowa ku czci M. B. Szkaplerznej. Uroczysta Suma o godz. 11 30 – po niej procesja. Każdy z nas może zyskać „Duchowy Dar” w postaci Odpustu.

Odpust jest to darowanie kary doczesnej za grzechy zgładzone co do winy. Grzech pozbawia nas jedności z Bogiem i przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego. Pozbawienie tego nazywa się karą doczesną. Aby odzyskać dostęp do życia wiecznego wymagane jest oczyszczenie, zadośćuczynienie –  albo tu na ziemi przez: pokutę, cierpienie, uczynki miłosierdzia, modlitwę  albo po śmierci w czyścu. Odpust możemy ofiarować albo za siebie, albo za kogoś bliskiego zmarłego, by dusza dostąpiła uwolnienia od kar doczesnych na które zasłużyła swoimi grzechami i jak najrychlej osiągnęła stan wiecznej szczęśliwości i pokoju , dar nieba. Warunki zyskania odpustu : t.j. chęć zyskania, stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do grzechu, Komunia św. i modlitwa w int. Ojca św. ( Wierze w Ciebie Boże…..

 

  1. Trwają wakacje. Dzieciom i młodzieży przypominamy o codziennej modlitwie i obowiązku niedzielnej Mszy św.

 

  1. Prasa katolicka….