UROCZYSTOŚC  CHRYSTUSA  KRÓLA  – 24. 11. 2019

 

I n f o r m a c j e:

 

  1. Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i KSM –u. W ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – organizowana jest wielka uliczna zbiórka darów rzeczowych.  Młodziez z naszej Parafii zorganizowała kiermasz ciast  na „paczki mikołajowe” dla dzieci.
  2. Dzisiaj po Mszach św. Legion Maryi rozdaje szkaplerze Maryi Niepokalanej.
  3. Za tydzień – 1,XIIpierwsza niedziela adwentu. Rozpoczniemy okres adwentu rekolekcjami. Prowadził je będzie Profesor z KUL –Ks. Marcin z diecezji tarnowskiej. Podczas Mszy św. o  9. 00poświęcenie opłatków .W związku z tym prosimy  Parafian, którzy roznosili je w swoich rejonach w ub. latach –  o pobranie ich za tydzień.
  4. Prasa katolicka – W „Gosciu Niedzielnym” – bezpłatny dodatek z kalendarzem na 2020 rok.
  5. W czwartek zmarł śp. Andrzej Nowaczek – ojciec naszego ks. Wikariusza. Pogrzeb odbędzie się jutro  w Karczmiskach o godz. 12.00.

Rozwazany jest wyjazd autokarem – jęśli zgłosiłaby się  dzisiaj do Mszy św. południowej    odpowiednia ilość chętnych.

Polecmy Bożemu miłosierdziu zmarłego + Andrzeja , a także naszych zmarłych  w tym tygodniu Parafian… wieczny odpoczynek….