UROCZYSTOŚC  CHRYSTUSA  KRÓLA  – 25. 11. 2018

 

I n f o r m a c j e:

 

  1. Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i KSM –u. W ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – w godz. 10 – 13.00 organizowana jest wielka uliczna zbiórka darów rzeczowych.
  2. W najbliższą sobotę – pierwszą miesiąca- zapraszamy na Mszę św. wotywną o Niep. Sercu Maryi o 17.00
  3. Za tydzień – 2,XIIpierwsza niedziela adwentu. Rozpoczniemy okres adwentu rekolekcjami. Prowadził je będzie Ks. Stanisław Góra – proboszcz z Bychawki. Podczas Mszy św. 9. 00poświęcenie opłatków .W związku z tym prosimy  Parafian, którzy roznosili je w swoich rejonach w ub. latach –  o pobranie ich za tydzień.
  4. Prasa katolicka………………