Niedziela  Palmowa – 5. IV. 2020 r

 

  1. Dzisiejszą Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień.. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Konferencja Episkopatu Polski postanawia, aby w kościołach bez fizycznego udziału wiernych celebrowano liturgiczne Triduum Paschalne ( Wielki Czwartek., Wielki Piątek i Wigilię Paschalną). Zalecają także aby wierni zdalnie , nie mogąc być w kościele- za pomocą transmisji radiowych i telewizyjnych włączyli się w modlitwę w swoich domach.

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia   sakramentów  Eucharystii       i Kapłaństwa.  Msza św. godz. 18.00 Wieczerzy Pańskiej bez udziału wiernych, bez obrzędu umycia nóg i bez tzw. „Ciemnicy”.  Najświętszy Sakrament będzie przechowywany w tabernakulum.

Wielki Piatek to jedyny dzień w roku, kiedy nie celebrujemy Eucharystii, wspominając ofiarę Chrystusa na Krzyżu.  W  Wielki Piątek będziemy celebrować Mękę Pańską o godz. 17.00 W modlitwie powszechnej Panu Bogu polecać będziemy prośby za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji lęku i zagubienia  . Ofiary  z tego dnia przeznaczaliśmy na utrzymanie miejsc świętych w ziemskiej ojczyźnie Chrystusa. Ze względu na epidemię prosimy o wpłacanie na konto Parafii: 50 1240 2500 1111 0000 3777 3221   Na zakończenie Liturgii Najśw. Sakrament przeniesiony zostanie do Grobu Pańskiego i rozpocznie się adoracja całonocna – zapraszamy rodziny, ( małe grupy- w kościele może być jednocześnie do 5 osób!!!)

 

 Wielka Sobotanie będzie poświęcenia pokarmów . Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przez Ojca rodziny przed śniadaniem wielkanocnym. – Treść obrzędu:”

Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy.                                                                                                     Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

 

 

Liturgia  Wigilii  Paschalnej  rozpocznie się o godz. 18.00. W czasie Wigilii Paschalnej   zostanie pominięte rozpalanie ogniska i procesja.. Potem nastąpi Liturgia Słowa, przyrzeczenie chrzcielne , bez pokropienia wodą.i Liturgia Eucharystyczna.

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Wielka Niedziela rozpocznie się Mszą św. o 7.30. Nie będzie procesji rezurekcyjnej o godz. 6.00

Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na konto Parafii, a przeznaczone na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.