AktualnościNIE LĘKAJCIE SIĘ! List pasterski Episkopatu Polski na obchody XXI Dnia Papieskiego

NIE LĘKAJCIE SIĘ! List pasterski Episkopatu Polski na obchody XXI Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Bóg po stworzeniu świata nie porzucił go i nie przestał troszczyć się o niego. Jako najlepszy Ojciec nieustannie interesuje się życiem swoich dzieci. […] Obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpienia zdają się jednak przeczyć prawdzie […]

(Czytaj więcej).

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 107. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 107. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY [26 września 2021 r.] „Ku stale rosnącemu «my»” Drodzy Bracia i Siostry! W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe formy postaw samozachowawczego […]

(Czytaj więcej).

 List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce

W BLASKU OJCOSTWA ŚW. JÓZEFA   Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swych uczniów, za kogo uważają Syna Człowieczego. Piotr udziela poprawnej odpowiedzi: „Ty jesteś Mesjaszem”. Okazuje się jednak, że nie rozumie, jakie jest znaczenie tych słów. Nie chce przyjąć tego, że Mesjasz będzie odrzucony, doświadczy cierpienia i spotka […]

(Czytaj więcej).

List z okazji beatyfikacji Kardnała S. Wyszyńskiego i Matki E. R. Czackiej

Aktualności, Strona główna POŁĄCZYŁA ICH ŚWIĘTOŚĆ List biskupów polskich z okazji beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej Effatha – otwórz się Usłyszeliśmy przed chwilą ważne słowa: Effatha – otwórz się oraz: Odwagi! Nie bójcie się, Ja jestem. Żeby móc świadczyć o Bogu i pomagać innym, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę, która niezależnie od naszej kondycji fizycznej, życiowych […]

(Czytaj więcej).

Zaproszenie Metropolity Lubelskiego na uroczystości wrześniowe 2021

Aktualności, Biskupi, Strona główna Zaproszenie Metropolity Lubelskiego na uroczystości wrześniowe Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Tegoroczne uroczystości Maryjne w sanktuariach naszej archidiecezji będą okazją do dziękczynienia Bogu za beatyfikację wielkiego czciciela Matki Bożej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do swojego zawołania biskupiego Soli Deo, umieszczonego na frontonie naszej katedry,dodawał słowa Per Mariam. Służył ofiarnie Samemu Bogu przez Maryję. Uczył nas słowem i przykładem, […]

(Czytaj więcej).