Galeria - Parafia Świętego Marcina w Lublinie

GaleriaNIEDZIELA PALMOWA

Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali wszyscy Ewangeliści (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19). Będąc w okolicy Betfage, Chrystus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła (w Ewangelii św. Mateusza mowa jest o oślicy i osiołku). Na pytania, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć: Pan […]

(Czytaj więcej).

Objawienie Pańskie – Święto Trzech Króli 2022

Objawienie Pańskie, Epifania (gr. επιφάνεια epifaneia; objawienie, ukazanie się) – chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi (teofania), obecność Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga. Symbolami święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza[1], według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi, chrzest Chrystusa w […]

(Czytaj więcej).

BIERZMOWANIE A.D. 2021

Teologia sakramentu Bierzmowanie – nazwa pochodzi od bierzma, czyli belki z konstrukcji dachowej podtrzymującej strop kościoła. Wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nauczanie Kościoła podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześcijańskiego. „Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej […]

(Czytaj więcej).

Wprowadzenie nowego Proboszcza do Parafii

Nowego proboszcza do Zemborzyckiej parafii uroczyście wprowadził lubelski metropolita abp Stanisław Budzik. Ksiądz Zdzisław Zając przez wiele lat pracował jako misjonarz. Najpierw na Ukrainie, potem w Austrii. Teraz wrócił do Polski, do swojej macierzystej diecezji. – Bóg powierza ci zadanie proboszcza, troskę pasterską o parafię, która jest najmniejszą podstawową cząstką Kościoła, środowiskiem życia sakramentalnego, ewangelizacji […]

(Czytaj więcej).

Licznik wizyt

082924
Powered By WPS Visitor Counter