Nowego proboszcza do Zemborzyckiej parafii uroczyście wprowadził lubelski metropolita abp Stanisław Budzik.

Ksiądz Zdzisław Zając przez wiele lat pracował jako misjonarz. Najpierw na Ukrainie, potem w Austrii. Teraz wrócił do Polski, do swojej macierzystej diecezji.

– Bóg powierza ci zadanie proboszcza, troskę pasterską o parafię, która jest najmniejszą podstawową cząstką Kościoła, środowiskiem życia sakramentalnego, ewangelizacji i kształtowania żywej wiary – mówił abp Stanisław do nowego proboszcza podczas uroczystej Mszy św. wprowadzającej ks. Zdzisława na urząd. – Podejmij obowiązki proboszcza tej parafii, prowadź dalej posługiwanie twoich poprzedników jako nauczyciel – kapłan i przewodnik wiernych powierzonych twojej pasterskiej trosce. 

Nowy proboszcz zapewnił, ufając Bożej pomocy i wsparciu wspólnoty parafialnej, że będzie się troszczył o to, by jak najlepiej wypełniać powierzone mu przez Kościół zadanie ku chwale Bożej. 

Arcybiskup, przekazując klucze do kościoła ks. Zającowi prosił, aby ten otwierał świątynię wszystkim, którzy szukają Boga.

Na znak udziału w potrójnej misji Chrystusa nowy ksiądz proboszcz stanął kolejno przy ambonce słowa Bożego, przy ołtarzu Eucharystycznej Ofiary oraz na miejscu przewodniczenia.

Nowy proboszcz parafii św. Marcina w Zemborzycach Pochodzi z Poniatowej. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1986 z rąk abp. Bolesława Pylaka. Doświadczenie duszpasterskie zdobywał jako wikariusz w Tomaszowie Lubelskim w Kazimierzu Dolnym oraz w parafii NSJ w Lublinie.

W 1997 r. wyjechał na Ukrainę. Tam pracował przez 18 lat. Został proboszczem w Berdiańsku nad Morzem Azowskim. – Wybudował tam duży i piękny kościół z obszernym zapleczem gospodarczym, który miałem zaszczyt konsekrować – mówił w czasie homilii abp Stanisław.  

Ks. Zdzisław pracował na Ukrainie także w trakcie działań zbrojnych toczących się w tamtym rejonie. Prowadził działalność charytatywną, a przez jakiś czas był także dyrektorem Caritas diecezji charkowsko-zaporowskiej. W uznaniu za zasługi został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Chełmskiej oraz Kapituły Katedralnej w Charkowie na Ukrainie Ostatnie cztery lata pracował jako duszpasterz w Austrii.

– Dziś Opatrzność Boża otwiera przed tobą nowy etap kapłańskiej drogi – podkreślał arcybiskup. – Liczne doświadczenia jakie zdobyłeś w kraju i poza jego granicami bardzo się przydadzą w pracy duszpasterskiej w Zemborzycach, w kierowaniu tutejszą wspólnotą parafialną.