Akcja Katolicka w Lublinie-Zemborzycach działa od 2003 roku.

Założyciele:
Dorota i Jacek Gołębiowscy

Pierwsi Asystenci Kościelni:
Ks. Edward Borsuk
Ks. Cezary Kowalski

 

Skład personalny Akcji Katolickiej AD 2022

Prezes:             Mirosław Krzewiński
V-ce Prezes:    Anna Zięba
Asystent Kościelny: Ks. Zdzisław Zając
Członkowie:

Krzysztof Birski
Elżbieta Birska
Anna Birska
Monika Baran
Małgorzata Dziadosz
Dorota Gołębiowska
Jacek Gołębiowski
Grażyna Krzewińska
Ewa Mazur
Jerzy Mazur

Małgorzata Mąka
Jolanta Pasicz
Maryla Polaczuk
Bożena Zalewska
Krzysztof Zalewski
Krzysztof Zięba
Małgorzata Zięba

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdy I piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 – w domu parafialnym.