Kościół i parafia pw. św. Marcina w Zemborzycach

Parafia pw. św. Marcina w Lublinie-Zemborzycach istniała już w 1429 r.

Proboszczowie

 • 1905-1912 Ks. Stefan Warszawski – budowniczy kościoła
 • 1912-1915 Ks. Jan Bakiera
 • 1915-1918 Ks. Stanisław Skulimowski
 • 1918-1930 Ks. Stefan Żółtowski
 • 1930-1931 Ks. Kazimierz Siedlecki
 • 1931-1934 Ks. Stanisław Wolski
 • 1934-1944 Ks. Aleksander Krawczyk
 • 1944-1947 Ks. Zdzichowski
 • 1947-1954 Ks. Antoni Jaworski
 • 1954-1988 Proboszcz ks. kan. Konstanty Chmiel (zm. 25 kwietnia 1988)
 • 1988-2007 Proboszcz ks. kan Edward Borsuk
 • od 1 lipca 2007 – Proboszcz ks.kan.  Stanisław Opiela

Historia Parafii św. Marcina w Lublinie – Zemborzycach

      Miejscowość Zembrzyce została założona w 1364 roku przez Grzegorza z Błogodzic na mocy przywileju wydanego przez króla Kazimierza Wielkiego, który zezwalał na osadzenie na 33 łanach w lasach nad Bystrzycą. Lokacji dokonano na prawie magdeburskim. Była to wieś królewska położona przy trakcie z Krakowa do Lublina.Według pierwszej wzmianki z 1429 roku- Parafia pw.św. Marcina będąca pod patronatem królewskim, należąca do archidiakonatu lubelskiego i diecezji krakowskiej, powstała po roku 1394.Została uposażona przez króla w 4 włóki ziemi, las i łąkę ( 172 morgi).  Kościół był wyłącznie drewniany, dopiero w XVI wieku dobudowano do niego murowaną zakrystię posiadającą  krypty, w których odbywały się pochówki tutejszych kapłanów. W pobliżu kościoła postawiono drewnianą dzwonnicę, a całą świątynię otaczał cmentarz przykościelny na którym odbywały się pochówki zmarłych.     Obecny cmentarz zlokalizowany jest na gruntach parafialnych Jakubówka. Jego powstanie datuje się na początek XIX wieku – pierwszy pochówek odbył się w 1811 roku. Na szczególną uwagę zasługują : grobowiec Kaliksta Łazowskiego, byłego rejenta guberni siedleckiej, żeliwny grobowiec rodziny Rydygierów, oraz kamienne pomniki na grobach kapłanów z Zembrzyc. 17 marca 1628 roku na podstawie spisanego w Kielcach dekretu biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego, parafia w Zembrzycach została rozszerzona o obszar upadłej z przyczyn reformacji parafii w Krężnicy. Dopiero w 1839 roku z powrotem przywrócono parafię. Do tego czasu Zembrzyce były ostoją katolicyzmu na tych terenach.  W 1778 roku  ksiądz proboszcz Sebastian Krakowiecki podjął się gruntownego remontu drewnianej świątyni. W 1871 roku carat wydał dekret o konfiskacie ziemi plebańskiej. Parafii pozostawiono 4 morgi pola i morgę łąki. W 1905 roku z inicjatywy księdza Stefana Warszawskiego podjęto decyzję o wybudowaniu w zembrzyckiej parafii nowego kościoła . Projekt sporządził inżynier August Załuski z Radomia. Prace budowlane rozpoczczęto wiosną 1906 roku, a 6 pażdziernika 1907 roku biskup Franciszek Jaczewski dokonał konsekracji Kościoła. Koszt budowy nowej świątyni sfinansowali mieszkańcy Zembrzyc. Kościół zbudowany został w stylu neogotyckim. Wszystkie elementy pierwotnego wyposażenia – za wyjątkiem ławek, zachowały się do dzis w niezmienionym i dobrym stanie. Świątynia wyposażona jest w cztery neogotyckie, drewniane ołtarze- ołtarz główny znajdujący się w prezbiterium – w którym mieści się obraz Św. Marcina i trzy boczne- Matki Boskiej Szkaplerznej, św. Antoniego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zabytkowa chrzcielnica wczesnobarokowa z 1630 roku, a także krucyfiksy, obrazy i monstrancja regencyjna z 1725 roku. W przykościelnej dzwonnicy można zobaczyć zabytkowy dzwon gotycki z 1539 roku , oraz nowszy z 1960 roku. Kościół pod wezwanie św. Marcina jest chlubą Parafian, zaś dla turystów stanowić może interesujący Przykład neogotyku, w którym można podziwiać wyjątkowe przykłady sztuki sakralnej. 

 

Cmentarz

W Zemborzycach przy ulicy Pszczelej 8 znajduje się zabytkowy katolicko-prawosławny cmentarz, założony na początku XIX w.