Ku zamyśleniu z 2021 06 06

Cytaty – myśli: św. Augustyn, teksty: „Jeszcze słów kilka o Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”, „Tak, wierzę” – /z kazania – 03.06.2021 Msza św. o godz.. 9.00/, Kącik dla dzieci-Piosenka „Jesteś Królem” z akordami, Czy wiesz, że…

Jeszcze słów kilka o Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”

Kościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza. Na czym ta obecność polega? Opłatek, który jest dobrze wypieczonym chlebem pszennym, po wypowiedzeniu przez kapłana słów przeistoczenia, mocą Ducha Świętego staje się Ciałem Pana Jezusa,
a wino – Jego Krwią. Substancja chleba (opłatka) przechodzi w substancję Ciała Pańskiego,
a substancja wina przechodzi w substancję Krwi Pańskiej. Taką władzę powierzył kapłanom sam Chrystus, kiedy powiedział przy Ostatniej Wieczerzy: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 25). Tymi słowami polecił Apostołom i ich następcom przeistaczanie (przemienianie) chleba w Ciało Pańskie, a wina w Krew Pańską. Spełniła się w ten sposób obietnica: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).

Skoro w Najświętszym Sakramencie jest obecne Ciało i Krew Pana Jezusa, to jest i Jego Osoba, jest On cały. Nie ma bowiem ciała Pana Jezusa osobno poza Jego Osobą. Według nauki Kościoła Pan Jezus jest obecny w Eucharystii pod każdą widzialną cząstką konsekrowanej Hostii. Dlatego z taką troskliwością kapłan uważa, aby najmniejsze okruchy zebrać do kielicha, spłukać winem i spożyć.

Pan Jezus jest cały i żywy tak pod postacią chleba, jak i pod postacią wina. Gdzie jest bowiem prawdziwe Ciało Chrystusa, tam jest i Jego Krew
i cała Jego osoba. Podobnie, gdzie jest Krew Pana Jezusa, tam jest i Jego Ciało.

Pan Jezus w bardzo stanowczych słowach obiecał nam dać na pokarm swoje Ciało i Krew,
a obietnicę tę związał z nakazem ich przyjmowania.

Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.

Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu
w katedrze w Orvieto. Dotąd widać na nim plamy.

„Tak, wierzę”
Po Mszy św., jak zwykle, bardzo długo przebywał w kościele stary zakrystian.

Zgasił świece i położył wszystko z powrotem na swoje miejsce.

Za każdym razem, gdy mijał tabernakulum przyklękał. Po dłuższej chwili zdał sobie sprawę, że nie jest sam.

Na tyłach kościoła siedziała kobieta, która cały czas obserwowała zakrystianina wykonującego swoją pracę i przyklękającego przed tabernakulum.

Nie była z tej parafii. Nie była nawet katoliczką. Szukała swoich dróg wiary. Zakrystian był trochę przestraszony, ponieważ nie spodziewał się, że ktoś został w kościele.

Kobieta powitała go ciepło i powiedziała:

„Zawsze myślałam, że to jest gra, którą wy katolicy gracie na oczach innych. Ale obserwowałem ciebie. Z taką czcią przyklękałeś przed tabernakulum, mimo, że byłeś sam. Nigdy tego nie zapomniałeś. To naprawdę twoja wiara. Naprawdę wierzysz, że Jezus Chrystus jest obecny w tabernakulum?. ”

„ Tak, wierzę ”- powiedział zakrystian.

To jest nasza wiara. To jest nasza radość. Jezus Chrystus nie tylko chciał dla nas cierpieć, umrzeć
i zmartwychwstać, ale także chciał pozostać między nami.

Nie pozostał wśród nas jak złoto, perła czy platyna. Pozostał jako pokarm – chleb i wino, które są Ciałem i Krwią Chrystusa.

Tak, ten pokarm ma smak chleba i wina, ale w swej istocie jest Ciałem i Krwią Chrystusa.

Powiedział: „To jest moje ciało i moja krew”. Dał swoim uczniom chleb i wino, ale powiedział:
„To jest moje ciało i moja krew”.

/z kazania – 03.06.2021 Msza św. o godz.. 9.00/. 

Ku zamyśleniu
 „Nie zawsze nieznajomość zła jest złem.

„Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych.”

„Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu,
niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku.”

„W wieczności Bożej istnieje tylko jedno: trwanie;
w czasie istnieje tylko jedno: przemijanie.”

„Życie rodziców jest księgą,
którą czytają dzieci.”
św. Augustyn 

Kącik dla dzieci
Jesteś królem

 Chwyty na gitarę:

Jesteś królem,                                    D

jesteś królem,                                     A h

Królem jest Bóg /2x                          G A

Podnieśmy wszyscy nasze serca,

podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

Stawajmy przed obliczem Pana,

wielbiąc Go  /2x

Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że krew ośmiornic jest niebieska? Zawdzięczają to barwnikowi przenoszącemu tlen, który ma niebieską barwę. U ludzi taki barwnik ma kolor czerwony.

Czy wiesz, że kości ptaków są puste w środku? Ma to za zadanie zmniejszyć ich ciężar i ułatwić lot

Czy wiesz, że oko człowieka nie zmienia swojej wielkości podczas wzrostu? Nasze oko ma tę samą wielkość, co w momencie narodzin.

 

 

 

 

 

 

 

Intencje mszalne