Ku zamyśleniu z 2021 09 05- cytaty, myśli, teksty dla dzieci,młodzieży i dorosłych:

Od Świętego Józefa do współczesnego mężczyzny, Sakrament pokuty i pojednania,w czasie Mszy świętej? Kącik dla dzieci , „Koniec Wakacji”, Czy wiesz, że…

Nawet człowiek zanurzony w czystej, źródlanej wodzie może umrzeć z pragnienia,
jeśli nie otworzy swych ust, aby się napić

„Chcę inteligentnych i wyedukowanych ludzi, życzę [im], aby powiększali [swoją] wiedzę, ćwiczyli [swój] rozum, potrafili patrzeć na relacje prawdy, czuli się postrzegać rzeczy takimi, jakimi są, rozumieli, jak rozum i wiara mają się wobec siebie, jakie są podstawy i zasady katolicyzmu”       Kard. John Henry Newman

„Prawdziwą miłość poznasz dopiero wtedy, gdy cierpienie innych sprawi ci ból.”

„Kto jest dobry, może się spodziewać, że wcześniej lub później zostanie ukrzyżowany.”

„Bóg jest obecny w każdym człowieku, który jest ci przychylny, dla którego jesteś wart trudu, który z tobą idzie i pozostaje, kiedy zapada wieczór.”

„Ludzie przez całe stulecia tak bardzo nadużywali imienia Boga, że wielu już go nie chce słyszeć.”

„Miłość nie jest wynalazkiem ludzi.

To wynalazek Boga.

Phil Bosmans

 

Od Świętego Józefa

do współczesnego mężczyzny.

 

W roku św. Józefa warto się zastanowić jakie przesłanie niesie nam dziś jego postać. Wiemy, że został wybrany na ziemskiego opiekuna Pana Jezusa. Ale czy wiemy, że Pismo Święte nie notuje żadnego słowa wypowiedzianego przez św. Józefa? Św. Józef milczy. Myślę że ma to dwojakie znaczenie.

Z jednej strony jest to wyraz natury mężczyzny. Często się słyszy jak kobiety mówią: on to niewiele mówi. Okazuje się, że nie ma w tym nic złego. Bóg mężczyzn takimi stworzył a w osobie św. Józefa potwierdza, że nie trzeba nic mówić aby się Bogu podobać. Ale z tą refleksją wiąże się ściśle drugie znaczenie milczenia św. Józefa. Podkreśla ono jego czyny. Pracował, utrzymywał rodzinę i wychowywał Jezusa dając przykład pobożnego życia.

Po drugie: kochał Marię, był dla niej oparciem, wziął ją do siebie pomimo, że była brzemienna, uchronił ją przed zniesławieniem.

Po trzecie i może najważniejsze: słuchał Boga. Miał w sobie na tyle pokory żeby słyszeć nakazy Boże i być im posłusznym. Więc z krótkich opisów obecności św. Józefa w Biblii wynika dość jasny i bogaty wzór życia świętego człowieka. Trzeba pamiętać że św. Józef był takim samym mężczyzną w swej naturze jak jest każdy z nas. Stały przed nim podobne wyzwania jak przed współczesnym młodzieńcem, mężem czy ojcem. Przeżywał trudne dylematy i podejmował ciężkie decyzje. Więc jeżeli nie wiemy, co mamy robić jako mężczyźni na rozstajach naszego życia zwróćmy się do św. Józefa. Nie musimy nawet nic mówić…

MJ

 

Sakrament pokuty i pojednania
w czasie Mszy świętej?

 W oficjalnym organie Kongregacji Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów „Notitiae” ukazała się odpowiedź na następujące pytanie:

Istnieją pewne rozporządzenia, które odnoszą się do czasu sprawowania sakramentu pokuty; czy np. wierni mogą przystępować do sakramentu pokuty w czasie celebracji Mszy św.?

„Na temat sprawowania sakramentu pokuty szczegółowe przepisy znajdują się w Instrukcji „Eucharisticum mysterium” z 25 maja 1967., w której jest następujące zalecenie: „Wytrwale należy przyzwyczajać wiernych, aby przystępowali do sakramentu pokuty poza Mszą św., zwłaszcza
w określonych godzinach, tak aby jego udzielanie dokonywało się w spokoju i z prawdziwą ich korzyścią, jak również nie przeszkadzało im
w czynnym uczestnictwie we Mszy św.” (nr 35).
[…]

Jakkolwiek tę radę rozumieliby pasterze sprawujący troskę duchową nad wiernymi, to jednak niech nie zaprzestają zachęcać i pomagać im, aby w sakramencie pokuty szukali dobra duszy i w miarę możliwości przystępowali do niego poza czasem i miejscem celebracji Mszy św. Z drugiej jednak strony przepis ten w żaden sposób nie może przeszkodzić kapłanom,
z wyjątkiem celebrującego Mszę św., w słuchaniu spowiedzi wiernych, którzy tego pragną także w czasie sprawowania Mszy św. […]

Sprawowanie sakramentu pokuty stanowi rzeczywiście jedną z posług właściwych kapłanowi. Wierni zaś nie tylko są zobowiązani do wyznawania grzechów (por. kan. 989), lecz także mają prawo, aby „otrzymywać od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów” (kan. 213).

Jest rzeczą oczywistą, że wolno także spowiadać
w czasie celebracji uroczystych Mszy św., ilekroć przewiduje się, że wierni poproszą o tę posługę. Jeśli odbywa się koncelebracja Eucharystii, trzeba poprosić niektórych kapłanów, aby powstrzymali się od koncelebracji i byli do dyspozycji wiernych, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu pokuty.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wolno łączyć sakramentu pokuty ze Mszą św., tak, aby odbywała się tylko jedna czynność liturgiczna”.[…]

Kościół pragnie, aby wierni mieli częsty i łatwy dostęp do posługi kapłanów jako szafarzy sakramentu pokuty i pojednania. Jednocześnie usilnie zaleca, aby celebracja tego sakramentu nie pokrywała się z czasem
i miejscem jej sprawowania Mszy św., zwłaszcza
w niedziele i obowiązujące święta. Idealnym rozwiązaniem są na stałe wyznaczone i podane do wiadomości wiernym (na tablicy ogłoszeń) dni
i godziny, kiedy kapłani poza Mszą św. pełnią posługę w konfesjonale. Korzyści duchowe penitentów oraz warunki posługi spowiedników są wtedy nie do przecenienia. Dlatego należy zrobić wszystko, aby zmienić dotychczasową, prawie powszechną praktykę, spowiadania w zasadzie głównie w czasie, gdy w kościele celebruje się Msze św.

http://mateusz.pl/czytelnia/ck-swcms.htm

 

[…] łączenie sakramentu pokuty i pojednania z Mszą nie ma większego sensu. Właściwie oba na tym tracą. Spowiedź nie jest odbyta spokojnie, bez pośpiechu
i z poczuciem, że zaraz zacznie się inna uroczystość, na którą muszą się spieszyć. Brak cierpliwości może być też po drugiej stronie konfesjonału, gdzie ksiądz będzie spieszył się do zakrystii, ponieważ to on właśnie sprawuje nadchodzącą liturgię.

Jeśli stoisz w kolejce do konfesjonału, to bardziej skupiasz się na tym, żeby nie zapomnieć żadnego grzechu. Ręce pocą się ze stresu, bo nie wiadomo co ksiądz powie, a fakt, że Msza się zaczyna, jest Ewangelia, radosna nowina o zbawieniu świata, zostaje raczej nie w sercu, a z tyłu głowy.

Myślę, że najmądrzej spowiadać się poza Mszą świętą, na spokojnie, w wyznaczonych do tego momentach. Unikamy wtedy traktowania sakramentu pojednania jak czegoś, co trzeba szybko „odrobić” i biec dalej. Mamy czas, żeby bez pośpiechu zastanowić się nad tym, co było złe, zrozumieć bardziej siebie oraz słowa, które wypowiada do nas kapłan.

Jeśli jednak jesteś w wyjątkowej sytuacji, w której ciężko zgrzeszyłeś i czekasz na Mszę świętą
(a w konfesjonale obok pojawił się ksiądz), nie wahaj się długo.

https://deon.pl/wiara/duchowosc/czy-mozna-spowiadac-sie-w-czasie-mszy-swietej,476576

 

W naszej Parafii czasem Sakramentu Pokuty zasadniczo jest czas Adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od godziny 17.00
do 17.55 oraz 15 minut przed każdą Mszą św. /Pamiętajmy, że często ksiądz 5 minut przed Mszą św. musi już z konfesjonału wyjść/. Można również po Mszy św. przyjść do zakrystii i o sakrament pokuty poprosić.

 

 

Kącik dla dzieci

 KONIEC  WAKACJI

Minął lipiec, minął sierpień-

już bociany odleciały i wakacje się skończyły…

znowu będę niewyspany!

Spakowaliśmy plecaki, powróciliśmy do szkoły.

Nasza pani wypoczęta, uśmiechnięta –

tak jak każdy po wakacjach.

Tylko ławki jakieś mniejsze…

Lecz… zrozumiałem już dlaczego,

gdy spojrzałem na kolegów.

A Ty, czy też wiesz?

JD

 

Czy wiesz, że …?

… najstarszym drzewem jest świerk rosnący
w Szwecji? Ma 9,5 tysiąca lat i nazywa się „Stary Tjikko”  od imienia psa jego odkrywcy.

… najstarszym grzybem na świecie jest opieńka żółtawa rosnąca w USA. Ma ona 2.5 tysiąca lat i zajmuje powierzchnię około 74 hektarów czyli tyle ile powierzchni ma 3.5 Stadionów Narodowych.

… czy wiesz w jaki sposób koniki polne wydają swoje charakterystyczne cykanie? Robią to poprzez pocieranie specjalnych wypustek na tylnych nogach. Tylne nogi konika polnego kryją również strukturę, która jest „uszami” owada!