Ku zamyśleniu z 2022 02 20— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

  • Z komentarza św. Efrema, diakona, do czterech Ewangelii;
  • Anselm Grün Przypowieści  mądrościowe  Ojców Pustyni/12/.;
  • Z Listu Świętego Jakuba Apostoła    por.  Jk 1, 19-27;
  • Wiersz „Ciebie mam” -J.D.
  • Dla dzieci: Ciekawostki , Przybytek wiedzy i mądrości Brian Cavanaugh TOR, Żyć bez celu Bruno Ferrero;

Z komentarza św. Efrema, diakona, do czterech Ewangelii
(1, 18-19)


Słowo Boże niewyczerpanym źródłem życia

Któż zdoła pojąć dogłębnie jedno Twe słowo, Panie? Daleko więcej pomijamy zeń, niż pojmujemy, tak jak spragniony człowiek, który pije wodę ze źródła. Boże słowo ukazuje różnorodną postać, zależnie od umiejętności poznających. Pan bowiem przyozdobił swe słowo różnobarwnym pięknem, aby każdy, kto je zgłębia, mógł zobaczyć to, co go zachwyca. W swym słowie Pan zamknął różnorodne bogactwo, aby każdy z nas mógł w tym, co rozważa, znaleźć dla siebie pożytek.
Słowo Boga jest drzewem życia, które z każdej strony podaje ci błogosławiony owoc; jest jak owa otwarta na pustyni skała, która wszystkim dostarczała duchowego napoju. „Spożywali – powiada Apostoł – duchowy pokarm i pili duchowy napój”.
Jeśli zatem ktokolwiek potrafił pojąć cząstkę owych bogactw, niechaj nie sądzi, iż w Bożym słowie znajduje się tylko to, co sam znalazł, ale niech wie, iż spośród wielu skarbów, to jedynie udało mu się zobaczyć. Niechaj nie mówi, iż słowo jest słabe i liche, i niech nim nie pogardza na tej podstawie, że drobna zaledwie część przypadła mu w udziale, ale raczej, niezdolny do pełnego zrozumienia, niechaj uwielbia Boga za Jego niezmierzoność. Raduj się przeto nasyceniem, a nie smuć się, iż obfitość słowa przerasta twe pragnienie. Kto pragnie, ten pije z radością i nie smuci się, że nie potrafi wypić źródła. Niechaj raczej źródło przewyższa twoje pragnienie, niżby pragnienie miało wyczerpać źródło. Jeśli ugasisz pragnienie nie wyczerpując źródła, możesz zeń pić ponownie, gdy tylko zapragniesz. Gdyby zaś z ustaniem pragnienia ustało także i źródło, to takie nad nim zwycięstwo stałoby się dla ciebie nieszczęściem.
Dziękuj więc za to, co otrzymałeś, i nie smuć się z powodu obfitości tego, co pozostało. To, co osiągnąłeś i zabrałeś, jest już twoją własnością, a to, co zostało, również czeka na ciebie. To, czego nie mogłeś z powodu słabości otrzymać natychmiast, otrzymasz później, jeżeli wytrwasz. Nie chciej nierozważnie od razu zrozumieć to, czego w ten sposób pojąć się nie da, ani też nie odstępuj w swoim lenistwie od tego, co jedynie pomału można osiągnąć.

 

Anselm Grün Przypowieści  mądrościowe  Ojców Pustyni /12/.

Abba Pojmen powiedział: Jeżeli jakiś człowiek zgrzeszył, a wypiera się tego i mówi „nie zgrzeszyłem”, nie karć go, bo byś w nim przygasił dobrą wolę, ale jeżeli mu powiesz „odwagi, bracie, pilnuj się na przyszłość”, to obudzisz jego ducha do nawrócenia.
W przypowieści tej dostrzegamy miłosierdzie z jakim mnisi odnosili się do innych. Z ich sztuki duchowego kierownictwa możemy i my wiele dziś się nauczyć.
Zamiast zniewalać drugiego, narzucając mu prawdę o nim, Pojman pociesza go i pokrzepia. Wywieranie przemocy w stosunku do drugiego przez to, że stawia mu się przed oczy prawdę, jest według niego bezcelowe. Odejdzie zasmucony, smutek sparaliżuje go i przeszkodzi mu cokolwiek zmienić. Zrezygnowany człowiek dopiero wtedy zacznie solidnie grzeszyć.
Abba Pojmen dobrze wie, że taki człowiek nie może skonfrontować się ze swoją prawdą. Bierze pod uwagę jego wewnętrzną sytuację i wnika w nią. Przez to, że dodaje mu odwagi i umacnia go – uzdalnia go także do tego, aby mógł rozprawić się ze swoimi ciemnymi stronami i wszelkimi błędami.
Kto jest tak podniesiony ma siłę, aby zdystansować się od swoich błędów. Kto natomiast jest oskarżony i osądzony ten łatwo popada w zwątpienie i odchodzi. Z tej przypowieści Starca Pojmena wynika, że Ojcowie Pustyni nie moralizują. Najważniejsze nie jest dla nich to, by człowiek nie popełniał żadnego błędu.
O wiele ważniejsze jest, by zwrócił się on ku miłosierdziu Bożemu i czuł się bezwarunkowo przyjęty przez Boga. Kto czuje się kochany przez Boga bezwarunkowo, ten znajduje także odwagę, aby skonfrontować się z nieprzyjemnymi stronami swojego życia.  Ma szansę nawrócić się do miłosiernej miłości Bożej i ukierunkować swoje życie według Bożej woli.
Potrzebujemy dziś w Kościele owej mądrości Ojców Pustyni, aby ludzie poczuli się przyobleczeni
w wielkoduszną miłość Boga i sami chętnie zdawali się na Niego.

 

Z Listu Świętego Jakuba Apostoła    por.  Jk 1, 19-27

Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła,
a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.

Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata.
 

KĄCIK POEZJI

CIEBIE  MAM       

W zapachu kwiatów, szarości dnia
ogłaszam światu, że Ciebie mam.
Z dala od wszystkich myślami gnam
i cieszę się, cieszę, bo Ciebie mam!
Ciebie mam.

Jak podmuch wiatru po świecie gnam –
wracam, wciąż wracam, gdyż Ciebie mam.
Choć często milczę i jestem sam
wiem, że mam Ciebie, że Ciebie mam.

Nikczemny bywam i w grzechu trwam…
wiem, że pomożesz, bo Ciebie mam!
Gdy z bezsilności smucę się, łkam
lecz nie upadam, nadal Ciebie mam,
Ciebie mam…

JD

KĄCIK DLA DZIECI

 

Przybytek wiedzy i mądrości

Pewna studentka rozpoczęła naukę na „Uczelni wśród sosen”. Wydawała się nieco zagubiona, a może czegoś szukała. Przechodząca obok studentka starszego roku spytała, o co chodzi. Nowicjuszka powiedziała:
– Powiedz mi, gdzie znajdę przybytek wiedzy i mądrości? Patrzyłam na plan campusu, ale nie mogę go zlokalizować.
Otwórz oczy, weź głęboki oddech, słuchaj uważnie i skup się – odparła starsza koleżanka. – Nie ma tutaj przybytku wiedzy i mądrości. Jest wszędzie wokół, wśród ludzi, w salach wykładowych, pomiędzy sosnami. Miejsce wiedzy i mądrości jest tu, gdzie stoisz!

Brian Cavanaugh TOR

 

Żyć bez celu

Człowiek interesu, zawsze zagoniony, wzywa głośno taksówkę i wskakuje do niej zdenerwowany, mówiąc.
– Szybko, gaz do dechy!
Taksówka rusza z wielkim piskiem opon i wjeżdża na drogę z pełną szybkością.
Po chwili w podróżnym budzą się wątpliwości. Nachyla się w kierunku kierowcy, pytając: – Czy mówiłem, dokąd mamy jechać? Kierowca odpowiada ze spokojem: – Nie, ale jadę najszybciej jak mogę!
Można również żyć bez celu.

Bruno Ferrero

 Czy wiesz że…

… na bocznej stronie ciała ryb znajduje się linia naboczna. Pozwala ona rybie określić temperaturę i ruch wody, czy jej napowietrzenie.

… większość zwierząt nie ma ust takich jak ludzie. Czerwień wargowa, jak nazywają się usta, pojawia się dopiero u małp.

… grzyby potrafią trawić? Jednak przez to, że nie mają żołądka, robią to wydzielając enzymy na zewnątrz, dzięki czemu trawią martwą materię organiczną taką jak opadłe liście, a pochłaniają gotowe składniki odżywcze.

… mózg konika polnego ma kształt pierścienia naokoło jego przełyku? Jego układ nerwowy przypomina drabinę i dlatego nazywa się „drabinkowatym”.