Ku zamyśleniu z 2022 04 24— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  • Ostatnie przesłanie /niewygłoszone/ Ojca Świętego Jana Pawła II przygotowane na modlitwę Regina Coeli 3 kwietnia 2005 roku;
  • Cytaty z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny;
  • Myśli Anselma Grüna;
  • Dla dzieci: Bóg przebacza nasze grzechy i Mur Bruno Ferrero.

Ostatnie przesłanie /niewygłoszone/
Ojca Świętego Jana Pawła II
przygotowane na modlitwę Regina Coeli
3 kwietnia 2005 roku

Najdrożsi bracia i siostry, także dziś rozbrzmiewa radosne Alleluja!

Dzisiejszy fragment Ewangelii św. Jana przypomina, jak Zmartwychwstały, wieczorem tamtego dnia, ukazał się Apostołom i pokazał im swoje ręce i bok – znaki męki niezatarte również po zmartwychwstaniu. Te chwalebne rany, które osiem dni później pozwolił dotknąć niewiernemu Tomaszowi, objawiają Boże Miłosierdzie, które tak umiłowało świat, że dało swojego Syna Jednorodzonego. Ta tajemnica miłości Boga znajduje się w centrum dzisiejszej liturgii niedzieli in Albis, poświęconej kultowi Miłosierdzia Bożego. Ludzkości, która zdaje się być zagubiona i zdominowana przez siły zła, egoizmu i strachu, Zmartwychwstały Pan ofiaruje miłość, która przebacza, jedna i otwiera ducha na nadzieję. Ta miłość przemienia serca i ofiaruje pokój. Jak konieczne jest światu zrozumienie i przyjęcie Bożego Miłosierdzia.

Panie, który poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie objawiasz miłość Ojca, wierzymy w Ciebie i z ufnością powtarzamy dziś: Jezu ufam Tobie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą obchodzić będziemy jutro, zachęca nas do kontemplacji oczyma Maryi niezmierzonej tajemnicy tej miłości miłosiernej, która wypływa z Serca Jezusowego. Wspomożeni przez Nią, możemy wgłębić się w prawdziwy sens radości paschalnej, która opiera się na tej pewności: Ten, którego Dziewica nosiła w swoim łonie, który cierpiał i umarł dla nas, naprawdę zmartwychwstał. Alleluja.

 

Z Dzienniczka Siostry Faustyny:

„Reguła o milczeniu powinna być na pierwszym miejscu. Bóg nie udziela się duszy gadatliwej, która jak truteń w ulu wiele brzęczy, ale za to nie wyrabia miodu”.

„Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły,
ale na łaskę Bożą.
Z łaska Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko”.

„Bóg nikomu Miłosierdzia Swego nie odmówi.
Niebo i ziemia może się odmienić,
ale nie wyczerpie się Miłosierdzie Boże”.

„Z Nim idę do pracy,
z Nim idę na rekreację,
z Nim cierpię,
z Nim się cieszę,
żyję w nim a On we mnie.
Nigdy nie jestem sama, bo On mi jest stałym Towarzyszem”.

Całkowita szczerość i otwartość
„Dusza nieszczera, skryta, naraża się na wielkie niebezpieczeństwa w życiu duchowym i sam Pan Jezus nie udziela się takiej duszy w sposób wyższy, bo wie, że ona nie odniosłaby korzyści z tych łask szczególnych”.
Pokora
„Dusza nie korzysta należycie z sakramentu spowiedzi, jeżeli nie jest pokorna.
Pycha duszę utrzymuje w ciemności.
Ona nie wie i nie chce dokładnie wniknąć
w głąb swej nędzy, maskuje się i unika wszystkiego,
co by ją uleczyć miało”.
„Nie bądźmy dla siebie bezwzględni”.
„Jezus nie żąda od nas, abyśmy zadawali sobie gwałt, chce żebyśmy byli dla siebie miłosierni.”
„Życie nas będzie ciągle na nowo ranić, czy nam się to podoba, czy nie. Cierpienie jest istotnym składnikiem naszego życia. Problem polega na tym, jak obchodzimy się z cierpieniem, które spada na nas z zewnątrz.”
Anselm Grün

Bóg przebacza nasze grzechy

Było deszczowe popołudnie i pewna kobieta jechała samochodem po jednej z głównych ulic miasta, poruszała się ze szczególną ostrożnością, ponieważ droga była mokra i śliska. Nagle siedzący obok syn odezwał się.
– Wiesz, mamo, myślę o jednej rzeczy.
Kobieta była ciekawa, co przyszło do główki jej siedmioletniemu synkowi.
– O czym myślałeś?
– Deszcz – zaczął tłumaczyć – jest jak grzech,
a wycieraczki są jak Bóg, który odrzuca daleko nasze grzechy.
Zdumiona matka spytała.
– Zauważyłeś, że deszcz cały czas pada? Cóż to oznacza według ciebie?
Syn nie zastanawiał się nawet chwili nad odpowiedzią.
– My cały czas grzeszymy, a Bóg nie ustaje
w przebaczaniu.
Nie ma żadnej księgi, w której zapisywałoby się grzechy. Bóg nie prowadzi żadnego rejestru, żadnego katalogu. On bierze pod uwagę tylko naszą teraźniejszość i otacza nas miłością bezwarunkową.
Bruno Ferrero

Mur

Na surowej i kamienistej pustyni, mieszkało dwóch pustelników. Zajmowali dwie groty, które znajdowały się blisko siebie, jedna naprzeciwko drugiej.
Po latach modlitw i okropnych umartwień, jeden z nich nabrał przekonania, że doszedł do doskonałości.
Drugi był człowiekiem również bardzo pobożnym, ale równocześnie dobrym i wyrozumiałym. Rozmawiał z nielicznymi pielgrzymami, pocieszał i gościł tych, którzy zagubili się i tych, którzy uciekali. «Cały ten czas odebrany jest modlitwie i rozmyślaniu», myślał pierwszy pustelnik, który potępiał częste ale maleńkie uchybienia drugiego. Chcąc dać mu do zrozumienia
w jakiś widoczny sposób, jak bardzo jest jeszcze daleki od świętości, postanowił umieszczać jeden kamień u wejścia do własnej groty, za każdym razem, gdy ten drugi popełniał uchybienie. Po kilku miesiącach przed grotą znajdował się szary i przytłaczający mur z kamieni. Pustelnik zaś był zamurowany wewnątrz.
Czasami wokół serca budujemy mury z małych kamieni codziennych niechęci, odwetów, milczenia, nierozwiązanych spraw, dąsów.
Naszym najważniejszym zadaniem jest nie dopuścić do tego, by wokół naszego serca utworzyły się mury.
Nade wszystko zaś musimy starać się, by nie stać się «jeszcze jednym kamieniem w murach innych ludzi».
Bruno Ferrero