Ku zamyśleniu z 2022 06 12— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  • O Pierwszej Komunii  Świętej;
  • Cytaty św. Jana Pawła II;
  • Sentencje (aforyzmy) św. Ignacego Loyoli;
  • Dzień święty (o Ericu Liddellu)

I KOMUNIA ŚW.
Jezu w hostii ukryty –
dziś po raz pierwszy spotkam Ciebie
i do serca przyjmę w świętym,
białym chlebie.

Weź mnie pod swoją opiekę…

Rok przygotowań i nauk
aby godnie powitać Ciebie
i umocnić się w wierze,
by móc Jezu miłować Cię szczerze.
JD

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6,51)
Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc obrzędy Mszy Świętej.
Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu
Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta.
Do pierwszej komunii świętej przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca.
Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć dziecku
w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu Eucharystii. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi katechezy parafialne dla dzieci pierwszokomunijnych. Fundamentem zawsze będzie wspólna niedzielna Msza Święta która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem życia.
/z Listu Parafialnego Parafii pw. Ducha Świętego
w Poniatowej z 8 V 2022r/

Cytaty św. Jana Pawła II
„Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.”
„Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta – dzień, który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych
w życiu.”
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”
„Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.”
„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się –
na próbę.”
„Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła
w nas działać, przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra.”
„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.”

Sentencje (aforyzmy) św. Ignacego Loyoli

„Podejmowanie umartwienia dobrowolnego jawnie, ponad przepis, zabrania się: już-to ze względu, że posłuszeństwo jest rzeczą lepszą niż ofiara; już że chełpienie się, wynoszenie jest rzeczą naganną.”

11. Ten, kto ma wstąpić do zakonu, niech wie, że nie będzie tam miał wytrwania i spokoju, chyba że obiema nogami, to jest wolą i rozumu, przeskoczy próg zakonny.
12. Winniśmy zawsze mieć w podejrzeniu wymówki ciała, bo zwykło ono słabością sił usprawiedliwiać ucieczkę przed trudem.
13. Choćby nawet z najgorszym człowiekiem nawiązało się rozmowę o rzeczach Bożych, zawsze
z tego płynie zysk niemały.
14. Zmiana miejsca pobytu nie zmienia obyczajów. Jeśli niedoskonały nie opuści sam siebie, wcale nie będzie lepszy gdzie indziej, niż jest tutaj.
15. O ileż żarliwiej należy się wysilać, aby ujarzmić ducha niż aby ujarzmić ciało.
16. Niech to będzie pierwszą zasadą w działaniu:
Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic.
17. Człowiek zły łatwo innych posądza o zło, podobnie jak ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dookoła niego wiruje.
18. Ten, kto popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy.
19. Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz.
20. Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć prowadzić wszystkich tą samą drogą do doskonałości.
https://www.chwila-jezuici.pl/dobre-mysli/608-sentencje-w-ignacego-loyoli

Dzień święty

Film „Ogniste rydwany” oparty jest na autentycznej historii Erica Liddella, czołowego angielskiego sprintera na 100 m, faworyta igrzysk olimpijskich w 1924 r.
Eric był człowiekiem głęboko religijnym i nigdy nie biegał w niedzielę. Nagle spadła na niego wiadomość. Opublikowano program igrzysk. Finał biegu na 100 metrów miał odbyć się w niedzielę. Eric czuł się zbity z tropu.
Kiedy całą Anglię obiegła wiadomość, że Eric nie pobiegnie w niedzielę, zaczęto wywierać na niego niewiarygodną presję i gwałcić jego sumienie. Eric nie ustępował. Gazety angielskie nazwały go nawet zdrajcą ojczyzny. Eric jednak pozostawał wierny swoim przekonaniom. W końcu został przydzielony do biegu na 400 metrów. Nigdy w życiu nie biegał na tym dystansie.
Jak przekazuje film, tuż przed biegiem amerykański biegacz Jackson Scholz wręczył Ericowi kartkę. Zawierała ono jedno zdanie: „Jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec” (J 12,26). Chwilę później Eric odniósł zwycięstwo na 400 metrów. W zaciśniętej dłoni trzymał kartkę, podaną mu przez Jacksona.
Przypomnij sobie chwile, kiedy wywierano na ciebie presję, by zgwałcić twoje sumienie. Jak jesteś wrażliwy wobec takiej presji? Pomyśl o nagrodzie, czekającej na tych, którzy są wierni własnemu sumieniu.
M. Link