Ku zamyśleniu z 2022 07 10— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  • Królewski Błazen – Bruno Ferrero „40 opowiadań na pustyni”;
  • Karawana na pustyni – Bruno Ferrero „Czy jest tam ktoś?”;
  • Sentencje (aforyzmy) św. Ignacego Loyoli;
  • Kącik łacińskich zwrotów i sentencji .

KRÓLEWSKI BŁAZEN

Pewien Król miał swego nadwornego błazna, który umilał mu dni swoimi powiedzonkami i żartami. Któregoś dnia król powierzył błaznowi swe berło, mówiąc:
– Zatrzymaj je do czasu, aż znajdziesz kogoś głupszego od siebie.
Wtedy będziesz mógł mu je podarować. Kilka lat później król poważnie zachorował. Czując zbliżającą się śmierć, przywołał błazna, do którego w gruncie rzeczy był bardzo przywiązany i powiedział:
– Wyruszam w długą podróż.
– Kiedy wrócisz? Za miesiąc?
– Nie – odparł król. – Nie powrócę już nigdy.
– A jakie przygotowania poczyniłeś przed tą wyprawą? – zapytał błazen.
– Żadnych – brzmiała smutna odpowiedź.
– Wyjeżdżasz na zawsze – powiedział błazen – i wcale się do tego nie przygotowałeś? Proszę, weź to berło. Znalazłem wreszcie głupszego ode mnie!

Jest bardzo wielu ludzi, którzy nie przygotowują się do tej „wielkiej podróży”, która czeka każdego z nas. Dlatego ten moment wiąże się dla nich z wielką trwogą.
„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”, mówi Jezus (Mt 25, 13).
Czy naprawdę przygotowujesz się do tego?
Bruno Ferrero „40 opowiadań na pustyni”

KARAWANA NA PUSTYNI

Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha, a w ślad za nim postępowała długa karawana przewożąca należące do niego niezliczone skrzynie złota i drogocennych kamieni. Podczas drogi jeden z wielbłądów oślepiony rozżarzonym piaskiem runął z westchnieniem na kolana i więcej się już nie podniósł.
Skrzynie, które dźwigał zsunęły się z jego boków na ziemię roztrzaskując się a perły i drogocenne kamienie zmieszały się z piaskiem.
Król nie zatrzymał pochodu, bowiem nie miał już więcej skrzyń a wszystkie wielbłądy były i tak przeciążone. Z gestem wyrażającym tyleż żalu, co i wielkoduszności, zezwolił swym paziom i giermkom pozbierać te cenne kamienie, które zdołają odszukać. Podczas, gdy poszukiwali chciwie łupu i przetrząsali mozolnie piach, król kontynuował swą podróż po pustyni.
Spostrzegł jednak, że ktoś postępuje nieustannie jego śladem. Odwrócił się i zobaczył, że biegnie za nim spocony i zdyszany jeden z jego paziów. – A ty – zapytał go monarcha – nie zatrzymałeś się, by pozbierać bogactwa?
Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą:
– Ja idę za moim królem!!!

A może i ty pozostajesz gdzieś na pustyni? Idź za Twoim Królem, bo w przeciwnym razie zostaniesz sam na pustyni – a wtedy bogactwa nic nie będą znaczyć!
Bruno Ferrero „Czy jest tam ktoś?”

Sentencje (aforyzmy) św. Ignacego Loyoli

Sentencja na dziś: „Usiłowanie usiłowaniem, zwyczajem zwyczaj, jak klin klinem się usuwają.”
51. Powiedzenie „Bez przesady” – należy stosować do wszystkiego, nawet do samej sprawiedliwości…
52. Starajcie się podtrzymywać w sobie święty
i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych…
53. Kiedy wszystko układa się bardzo pomyślnie, istnieje groźba, że co do służenia Bogu, mogłoby być
o wiele lepiej.
54. Sposób postępowania nieprzyjaciela wobec początkujących w służbie Bogu polega zazwyczaj na tym, iż stawia przed nimi różne trudności i przeszkody. Podsuwa na przykład takie myśli: „Czy możesz spędzić całe życie w ten sposób…?”
https://www.chwila-jezuici.pl/dobre-mysli/608-sentencje-w-ignacego-loyoli

Kącik łacińskich zwrotów i sentencji „Ad rem”

„Pecuniae imperare non servire oportet”?– Pieniądzowi należy rozkazywać, nie służyć
„Accipere praestat quam inferre iniuriam”– Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać
„Dura lex, sed lex”– Twarde prawo, ale prawo
„Amici fures temporum”– Przyjaciele to złodzieje czasu
„Verba volant, scripta manent” – Słowa ulatują, pismo pozostaje
„Non omne, quod nitet, aurum est” – Nie wszystko złoto, co się świeci
” Errare humanum est ” – Błądzić jest rzeczą ludzką