Ku zamyśleniu z 2023 06 25- Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Garść cytatów ; TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ – „Błogosławieństwo i rozesłanie” (Wojciech Jędrzejewski OP); Przypowieść o ośle i śmieciach; Wiersze– Lato nad zalewem i Lato J.D.; Uśmiechnij się.

Uczeń Jezusa to człowiek wpatrzony w wartości większe niż te, które oferują mu kolorowe reklamy. To człowiek, który wie dokąd zmierza. Człowiek, który nie boi się nawet krzyża i żyje nadzieją nagrody, nadzieją nieba. To człowiek, którego świat nazywa „naiwnym”, ale św. Paweł w Liście do Rzymian pisał o chrześcijanach, jako o tych, którzy „umarli dla grzechu” i „żyją dla Boga”…

www.katolik.pl

Gdyby człowiek każdego dnia rzucał kwiatek na drogę swojego bliźniego, ulice ziemi wypełniłyby się radością. (Przysłowie angielskie)

Zostanie po nas nie to, co zgromadziliśmy, ale to, cośmy dali. (G. Chandry)

Tajemnica szczęścia kryje się raczej w dawaniu go innym, niż w szukaniu dla siebie. (J. Normand)

Żyć dla innych to nie tylko prawo obowiązku, lecz również prawo szczęścia. (A. Comte)

Niech milczy ten, kto uczynił jakieś dobrodziejstwo – niech mówi ten, który je otrzymał. (Seneka)

Trzeba sobie wzajemnie pomagać: to naturalne prawo. (La Fontaine)

Ten, kto angażuje swoje bogactwa, myśli i słowa w popieranie dobra innych, żyje pełnią życia. (Przysłowie hinduskie)

Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem. (Seneka)

Najpewniejszym sposobem na uczynienie sobie życia przyjemnym jest uprzyjemnianie go innym. (A. Graf)

Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania – skróconej. (Mądrość Syracha)

To, czego człowiek pragnie dla siebie, niech pragnie też dla drugiego; nie dążcie do wywyższania się nad innymi, ale przyzwyczajajcie się do rzeczy skromnych. (Św. Paweł)

www.adonai.pl

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ

Błogosławieństwo i rozesłanie
Cała liturgia Eucharystii kończy się błogosławieństwem kapłana. Jest ono głoszeniem zebranym w Kościele Dobrej Nowiny: Jesteście wybranymi Pana, tymi, nad którymi On z miłością się pochyla.
Jesteście Jego dziedzictwem, Jego domem, któremu błogosławi. Wasze szczęście to wierność Pana. On składa wam obietnicę pozostania na zawsze z Ludem, który wykupił na własność oddając życie na krzyżu. Ta przynależność jest waszym szczęściem i nadzieją. Bóg nigdy was nie porzuci. Udzielonej łaski sam będzie strzegł i ją umacniał. Oto posyła was w codzienność, abyście mogli doświadczać owoców przemiany, jakiej dokonał. Idźcie – jesteście posłani. Nie spoczywajcie na laurach, nosicie w sobie życie, które ma się rozwijać. Otrzymaliście światło, którego nie wolno ukryć pod korcem. Zamieszkuje wasze serca Trójca Święta – najpotężniejsze Źródło nowego istnienia. Stawajcie się podobni do Niego. Pozwólcie Mu do głębi przeobrazić swoje myśli, odczucia, pragnienia.
Odtąd zaczyna się wielka przygoda, do której Jezus zaprosił swoich uczniów, mówiąc: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał […]” (J 15, 16). Fascynujące zaproszenie Pana do udziału w łasce Eucharystii rozciąga się na całe nasze życie. Opis powstawania strawnego dla Pana chleba, przy którym zatrzymaliśmy się, mówiąc o Komunii świętej, to ostatecznie nic innego jak moralna przemiana, która dokonuje się w niełatwym spotkaniu naszego grzechu i Jego miłosierdzia.
Wojciech Jędrzejewski OP
http://mateusz.pl/mt/wj/fz/

Osioł i śmieci
Było to daleko stąd na pewnej farmie. Któregoś dnia osioł farmera wpadł do głębokiej studni. Zwierzę krzyczało żałośnie godzinami, podczas gdy farmer zastanawiał się, co zrobić. W końcu farmer zdecydował. Zwierzę było stare a studnię i tak trzeba było zasypać. Nie warto było wyciągać z niej osła. Zwołał wszystkich swoich sąsiadów do pomocy. Wzięli łopaty i zaczęli zasypywać studnię śmieciami i ziemią. Z początku osioł zorientował się, co się dzieje i zaczął krzyczeć przerażony. Nagle, ku zdumieniu wszystkich, osioł uspokoił się. Kilka łopat później farmer zajrzał do studni. Zdumiał się tym, co zobaczył. Za każdym razem, gdy kolejna porcja śmieci spadała na ośli grzbiet, ten robił coś niesamowitego. Otrząsał się i wspinał o krok ku górze. W miarę, jak sąsiedzi farmera sypali śmieci i ziemię na zwierzę, ono otrzepywało się i wspinało o kolejny krok. Niebawem wszyscy ze zdumieniem zobaczyli, jak osioł przeskakuje krawędź studni i szczęśliwy, oddala się truchtem!
Życie będzie zasypywać cię śmieciami, każdym rodzajem brudów. Sposób, aby wydostać się z dołka, to otrząsnąć się i zrobić krok w górę.
Każdy z naszych kłopotów to jeden stopień ku wolności…

KĄCIK POEZJI
Lato nad zalewem
Wiatr rozwiewa włosy, promień słońca pali,
z gardeł wodnych ptaków pieśń biegnie w oddali.
Morski zapach lekko w nozdrza me uderza…

Szumią tataraki kąpiące się w wodzie,
a ja, zasłuchana wolno idę sobie.
Krzyczy ptactwo płoche, bóbr plusnął w odmęty,
rybak stoi w wodzie niczym nie przejęty.

Błyszczą fale w słońcu szepcząc czułe słowa –
o brzeg uderzają, nikt ich już nie woła.
Dumne dwa łabędzie wolniuteńko płyną,
gdzieniegdzie kajaki ze szkolną dzieciną.
JD
.
Lato
Lato, lato się zjawiło,
ciepłem wszystko otuliło,
więc kto może, wolne bierze
nad jeziora szybko jedzie.

Bo nad wodą jest wspaniale
chłodzić ciało w tym upale,
każdy szybko kostium wkłada –
w tym sezonie na brąz stawia!

Fale jezior łódź kołyszą,
upajają wodną ciszą,
a w eterze, te radiowe
prezentują wciąż hity światowe.

Kto nie może się opalać,
szuka cienia pod drzewami…

Ten, co urlopu nie ma wcale
w wyobraźni robi fale.
Na tarasie czy balkonie
jego ciało w słońcu płonie,
czy na ścieżce rowerowej
wakacyjne snuje plany…
a po pracy na luz wrzuci
razem z radiem piosnkę nuci.
JD

Uśmiechnij się
Starszy mężczyzna miał poważne problemy ze słuchem już od dłuższego czasu.
Poszedł więc do lekarza a ten przepisał mu aparat słuchowy, który wrócił choremu słuch w 100 procentach.
Po upływie miesiąca mężczyzna wrócił do lekarza na wizytę kontrolną.
Lekarz mówi:
– Pański słuch jest doskonały. Pańska rodzina musi być zachwycona.
– Och, nic im nie mówiłem, tylko siedziałem sobie cicho jak zwykle i słuchałem rozmów. Ale nie jest dobrze, bo już trzy razy zmieniłem testament.