Ku zamyśleniu z 2023 08 13- Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Cytaty, myśli o wierze; O życiowych wyborach.

To ewangeliczne wydarzenie jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego problemu życia ludzkiego – wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr z pewnością miał wiarę, którą wyznał później tak wspaniale pod Cezareą Filipową, ale w tym momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny wiatr, Piotr zaczął tonąć, ponieważ zwątpił. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. Jego wierze zabrakło istotnego elementu – całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby, zabrakło całkowitego pokładania w Nim nadziei. Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. (św. Jan Paweł II)
*
Jeżeli wierzysz – możesz zyskać wiele: zbawienie i życie pośmiertne, a gdyby Boga nawet nie było – nic nie tracisz. Jeśli zaś nie wierzysz – wiele ryzykujesz, bowiem jeżeli Bóg istnieje – tracisz wszystko. (Blaise Pascal)

************************************************************************************************************************************************************************************

Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy. (św. Augustyn)
*
Wiara jest miłością do tego, co niewidoczne; ufnością w to, co niemożliwe i nieprawdopodobne. (Johann Wolfgang Goethe)
*
Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. (Adam Mickiewicz)
*
Bóg daje mi odwagę proporcjonalnie do moich cierpień. Czuję, że teraz nie mogłabym znieść więcej, ale się nie boję, bo jeżeli cierpienia wzrosną, On pomnoży w tym samym czasie moją odwagę.
(św. Teresa z Lisieux)
*
Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. (Jan Twardowski)
*
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. (św. Jan Paweł II, Fides et ratio)
*
Niechaj umieją /młodzi/ łączyć w sobie odwagę i rozwagę. Nieodzowna jest bowiem odwaga, aby być prawdziwie rozważnym – i nieodzowna jest rozwaga, aby być prawdziwie odważnym. Być odważnym to znaczy myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność. (św. Jan Paweł II)
*
Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności. (św. Jan Paweł II)
*
Jak strumienie i rośliny, dusze także potrzebują deszczu, ale deszczu innego rodzaju: nadziei, wiary, sensu istnienia. Gdy tego brak, wszystko w duszy umiera, choć ciało nadal funkcjonuje.
(Paulo Coelho, Piąta Góra)

Myśli o życiowych wyborach

Nasze wybory pokazują nam, kim jesteśmy…
*
Nastoletnie wybory decydują o dorosłym życiu.
*
Wybory wybrukowane są wątpliwościami.
*
Cechą dojrzałości są trafne wybory.
*
Przy braku nadziei, wybory są najtrudniejsze.
*
Nie ma złych ludzi, są tylko złe wybory.
*
Najgorsze są wybory mające prowadzić nas do celu, którego jeszcze nie obraliśmy.
*
Im jesteśmy starsi tym bardziej nieodwracalne stają się nasze wybory.
*
..To codzienne wybory ukazują kim na prawdę jesteśmy,
o wiele lepiej niż nasze „tytułowane” osiągnięcia..
*
Wybory danej jednostki są jej „prywatną” sprawą, jednakoż często konsekwencje odczuwalne są „publicznie”.
*
Wstając rano, mamy dwa proste wybory.
Wrócić do snu oraz śnic o marzeniach
lub natychmiast wstać i starać się je spełnić.
*
Światem nie rządzą przypadki.
To nasze świadome wybory kształtują naszą przyszłość i dają obraz temu kim jesteśmy.

Pamiętaj – zawsze masz wolny wybór.
Jednak nigdy nie jesteś wolny od konsekwencji za swoje wybory.