Ku zamyśleniu z 2023 11 12: Wiersz Niepodległość – J.D.; Święty Jan Paweł II o Ojczyźnie; Cytaty o Ojczyźnie; Uśmiechnij się.

Niepodległość

Biało-czerwone kwiaty w wazonie,
na maszcie biało-czerwona flaga,
a w polskim godle orzeł w koronie.
Polska! To nasza duma,
i nasza chwała!

Biało-czerwona powiewa flaga-
hymn, niepodległość,
polski dom, szkoła.
Wolność, rozumiesz, to brak przymusu,
to suwerenność, odpowiedzialność!

Biało-czerwone w ręku dziś kwiaty-
niech duma rozpiera,
że jesteś Polakiem…
J.D.

 

Święty Jan Paweł II o Ojczyźnie

/Kielce – 1991/

„To jest moja matka, ta ziemia!
To jest moja matka, ta Ojczyzna!
To są moi bracia i siostry!
I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw [ojczyzny i rodziny], zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć!
Was też powinny boleć!
Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować”.
.
Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca – właśnie jako Matka Syna Bożego.
Niech zatem przez Jej macierzyńską obecność odnowi się pośród nas świadomość Boskiego ojcostwa. Niech się odrodzi pokolenie braci i sióstr Syna Bożego – Syna Maryi.
Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi. Imię jego: Kościół Domowy

Św. Jan Paweł II

 

Cytaty o Ojczyźnie

Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie,
iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki jest człowiek – jakie jest jego sumienie.
*
Dzisiaj w Polsce potrzeba ludzi głębokiej wiary
i prawego sumienia,
ludzi kształtowanych na Ewangelii
i społecznej nauce Kościoła.
*
Potrzeba dzisiaj bardzo światu, a także naszej Ojczyźnie ludzi dojrzałej wiary, którzy z odwagą wyznają Chrystusa w każdym miejscu i w każdej sytuacji.
*
Naród jest bogaty przede wszystkim ludźmi.
Bogaty człowiekiem.
Bogaty młodzieżą!
*
Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i współpracy
oraz autentycznej troski o dobro naszej Ojczyzny.
*
Nie pragnijmy takiej Polski,
która by nas nic nie kosztowała.
Natomiast czuwajmy przy wszystkim,
co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń,
starając się wzbogacić to dziedzictwo.
*
Polska jest naszą matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała
i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
*
Ojczyzna oznacza odpowiednie kształtowanie środowiska zamieszkania i środowiska pracy,
oznacza uważną troskę o niedzielę i dni świąteczne, oznacza kształtowanie gościnności, pomocy sąsiedzkiej, kultury politycznej.
*
Nie sposób zrozumieć tego Narodu,
który miał przeszłość tak wspaniałą,
ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa.
*
Nie łatwa jest ta polska ziemia, nasza Ojczyzna.
Można powiedzieć, że na przestrzeni swoich tysiącletnich dziejów nie przestawała być ziemią wielorakiego wyzwania. To wyzwanie w pewnych okresach przynosiło jej wielkość i sławę.
W innych – łączyło się z cierpieniem.
*
Polskim rodzinom życzę, ażeby w modlitwie znajdowały światło i moc do wypełniania swoich zadań, szerząc w swoich środowiskach przesłanie
Miłości Miłosiernej.

Św. Jan Paweł II

Uśmiechnij się
 
Polska ma klimat trochę górski, a trochę morski.
Zależy z której strony wieje wiatr.
*
– Tato, dasz mi pieniądze żebym mogła razem
z koleżankami pojechać na studniówkę limuzyną?
– Czekaj, sprawdzę w atlasie.
– A co chcesz sprawdzić?
– Chcę sprawdzić, czy nadal żyjemy w Polsce.

https://dowcip.net/dowcipy/Dowcipy+o+Polsce?page=1