Ku zamyśleniu z 2024 05 05: Dla młodzieży – c.d.; Nasze spotkanie z Miłosiernym spowiedź – Wojciech Jędrzejewski OP; wiersz Flaga – J.D.; Trochę historii…; Uśmiechnij się.

Dla Młodzieży
Oto kolejne dwie z 25 rzeczy, które powodują wiele stresu
i negatywnych emocji.

  1. Przestań uciekać od trudności
  2. Ponad 60% osób oglądających reality shows robi to dlatego, że nie wie, czym wypełnić swoje życie. Media społecznościowe, obsesyjne używanie telefonu w każdej wolnej chwili, kompulsywne jedzenie to nowoczesne uzależnienia, w które się ucieka. Nie można uniknąć problemów, trudnych emocji i własnych braków – można się z nimi skonfrontować i zacząć sobie z nimi radzić.
  3. Przestań porównywać się do innych

Tamten jest mądrzejszy i szybciej dostał awans. Jej się udało, bo ma ładniejsze ciało i bardziej się podoba facetom. Dziecko sąsiada już mówi, a moje jeszcze nie… Ocenianie siebie przez pryzmat innych – znasz to? A może czas zacząć się pytać, czy jesteś lepszy dzisiaj od siebie z wczoraj? Przecież nikt nigdy nie będzie bardziej kompetentny od Ciebie w byciu Tobą.

https://www.kalna.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/dla-mlodziezy

 
TAJEMNICA GRZECHU

Nasze spotkanie z Miłosiernym – spowiedź

Jezus mówi do Apostołów:
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 22).
Te słowa są jasne: Bóg udziela swojego przebaczenia przez ludzkie ręce. Więcej, wcale nie muszą to być ręce świętego księdza, żeby przez nie Bóg podarował człowiekowi swoje miłosierdzie. Apostołowie, jak dobrze wiemy, byli słabymi ludźmi, którzy rywalizowali ze sobą, kto jest lepszy, większy. To oni przecież, z wyjątkiem Jana, pouciekali ze strachu, kiedy zaaresztowano Pana. I to do nich właśnie, i konsekwentnie do wszystkich kapłanów świata: tych cudownych i kiepskich, mówi: „Odpuszczajcie grzechy. W mocy Ducha Świętego bierzcie je od ludzi i wyrzucajcie w nicość. Za waszym pośrednictwem będę obdarzał grzeszników moim miłosierdziem”. Krótko mówiąc: fakt ludzkiego, kapłańskiego pośrednictwa w odpuszczaniu grzechów jest w chrześcijaństwie niepodważalny. Ale na przestrzeni historii zmieniał się sposób sprawowania tego sakramentu. Początkowo, przez pierwsze sześć wieków, jeżeli ochrzczony dopuścił się poważnego grzechu przeciwko przykazaniom Dekalogu, wyznawał swą winę biskupowi i ten nakładał mu pokutę, która była publiczna. To znaczy człowiek stał w kościele podczas Mszy na specjalnym miejscu, odosobniony, a gdy nadchodził moment Komunii, musiał wyjść z kościoła. Nie wolno było mu też w czasie pokuty, która czasami trwała wiele lat, brać udziału w rozrywkach, ale miał oddawać się modlitwie, dziełom miłosierdzia, pościć.
Gdy skończył się czas pokuty i stwierdzono, że grzesznik naprawdę nawrócił się, odżałował, wtedy biskup przed całą wspólnotą Kościoła wkładał na człowieka ręce i modlił się wraz z innymi o odpuszczenie grzechów. Od tej chwili pokutnik wracał na łono Kościoła, był radośnie przyjmowany przez wszystkich i mógł wraz z innymi przyjmować Komunię. Wspólna uczta radości, bo brat wraca do domu i prosi o przyjęcie.
Mniej więcej od VII wieku zaczyna się rozszerzać inny zwyczaj. Rezygnuje się z publicznej pokuty. Ten, kto upadł w poważny grzech, wyznawał go kapłanowi. Gdy ten stwierdził, że człowiek autentycznie żałuje za to, co zrobił, i chce to naprawić, nadawał pokutę i udzielał rozgrzeszenia. Taka praktyka zachowała się do naszych czasów.

CDN

Wojciech Jędrzejewski OP
 
FLAGA

Biało-czerwona powiewa flaga
znak rozpoznawczy naszego kraju
i symbol państwa.
Nieprzypadkowy układ kolorów:
biały na górze, czerwień na dole.
To nawiązanie do godła Polski-
Orzeł ważniejszy niż tło czerwone.
J.D.
 
Trochę historii:

W 2004r. ustanowiono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który przypada na 2-go maja. W tym dniu
w 1945 roku na Reichstagu zawieszono polską flagę w zdobytym przez aliantów Berlinie oraz na Kolumnie Zwycięstwa ( rosyjski Pomnik Wdzięczności – dzisiaj już nie istnieje) w Stargardzie na znak protestu przeciw likwidacji Święta 3-go Maja przez władze PRL.
3-go maja 1791r. Sejm Wielki (Czteroletni) uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów (w skład państwa polskiego wchodziła Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie). Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie po amerykańskiej. Konstytucja 3-go Maja miała zagwarantować większą wolność i równość polityczną m.in. poprzez wprowadzenie zasady trójpodziału władzy polegającą na rozdzieleniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Żadna z nich nie może być dominująca, musi być zachowana równowaga pomiędzy nimi.

J.D.
 

Uśmiechnij się
 
Mała Ania mówi:
– Mamusiu, pójdę do sklepu kupić zeszyt…
– Ani mi się waż! Taki deszcz leje, że żal psa wypędzić. Tata zaraz pójdzie i kupi ci ten zeszyt.
*
Karolinko, czemu płaczesz?
– Bo wujek spadł z drabiny i połamał szafkę i stłukł wazon….
– I co, żal Ci wujka? Stało się coś wujkowi?
– Niee, ale mój brat to widział, a ja nieee…..
*
Mama tłumaczy Jasiowi:
– Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba!
– A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina?

 
https://codziennyhumor.pl/kategoria/kawaly/dla-dzieci/