Kreator tabliczek

Dnia 02.03.2023
zmarł śp. Mieczysław Karolak /l. 85/,
zamieszkały w Lublinie, ul. D. Męcz. Majdanka.
Pogrzeb odbędzie się
06 marca 2023 roku o godz. 14.00
w naszym kościele.

Ostatnie pożegnanie dr Janusza Kochanowicza - Okręgowa Izba Lekarska