W tym roku, po raz kolejny, przeprowadzono pielęgnację starodrzewu na terenie cmentarza parafialnego.

Prace były dotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz współfinansowane przez Urząd Miasta Lublin.

Wyrażamy naszą wdzięczność dla WFOŚiGW w Lublinie oraz dla  UM Lublin.