Imię Nazwisko Funkcja/Rejon/Ulica
Ks. Zając Zdzisław Proboszcz
Ks. Koziej Andrzej Wikariusz
P. Telega Józef Organista
P. Kutrzepa Michał Kościelny
P. Baran Monika Zemborzyce Górne
P. Białecki Mieczysław Zemborzyce Dolne
P. Dunik Tadeusz ul. Roślinna
P. Dyjak Krzysztof ul. Modra
P. Jarosz  Wiesława ul. Bór
P. Krzewińska Małgorzata Zemborzyce Podleśne
P. Krzewiński Mirosław ul. Nizinna
P. Łoś Maciej ul. Krężnicka
P. Mędykowski Roman Zemborzyce Dolne
P. Muszyński Kazimierz Zemborzyce Wojciech.
P. Sieńko Tomasz Zemborzyce Wojciech.
P. Szymański Jerzy Zemborzyce Teresz.
P. Warda Andrzej ul. Krężnicka
P. Zalewski Ryszard Zemborzyce Podleśne
P. Zarajczyk Kamil Zemborzyce Dolne

ŚLUBOWANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ


tekst ślubowania parafialnej rady duszpasterskiej

Siostry i Bracia!
Zostaliście wybrani do Rady Duszpasterskiej, aby tworzyć krąg współpracowników, którzy w szczególny sposób będą się troszczyć o stan duszpasterstwa w naszej parafii. Waszym zadaniem jest pośredniczyć między kapłanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć do wszyst­kich serc. Dla przedstawienia Waszej dobrej i ofiarnej woli prosimy Was, abyście złożyli swoje przyrzeczenia:

Czy chcecie rozwijać Waszą wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego i miłość do waszych bliźnich?
– Chcemy!
Czy chcecie zawsze mówić prawdę kapłanom i wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej?
– Chcemy!
Czy będziecie dokładać wszelkich starań, by prowadzić harmonijną współpracę, płynącą z troski o dobro wspólne?
– Będziemy!
Czy pragniecie współpracować w duchu kultury chrześcijańskiej, w atmosferze szczerości i odpowiedzialności?
– Pragniemy!
Czy postanawiacie, świadomi Waszego wybrania, modlić się codziennie za kapłanów i wszystkich parafian, szczególnie za osoby chore, nieszczęśliwe, za dzieci i młodzież oraz o nowe powołania do służby ołtarza, do zakonów i do małżeństwa?
– Postanawiamy!
Módlmy się
Boże, który prowadzisz swój Kościół po drogach czasu, umocnij nasze pragnienie ofiarnej służby braciom i spraw, byśmy we wszyst­kich naszych działaniach cieszyli się wzrostem Twej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.