Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” mieszczący się w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84 prowadzi nabór uczestników na pobyt dzienny oraz pobyt całodobowy dla Osób powyżej 56 roku życia  z niepełnosprawnościami, zaburzeniami pamięci, chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi.

W ramach pobytu uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę, wyżywienie, terapię i aktywizację, szeroko rozumianą rehabilitację ruchową, a także pomoc psychologa, psychiatry, pielęgniarkii pracownika socjalnego.

Pobyt w ośrodku do końca 2021 roku jest bezpłatny.

Zachęcamy do skorzystania z proponowanej formy wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 466 55 93 lub  osobiście w placówce.

Osoby do kontaktu:

Anna Bogusz – Kierownik

Karolina Król – Pracownik Socjalny