W piątek 8 marca od godz. 17:30 do 19:00
i w sobotę 9 marca od 10 do 14 godziny zapraszamy na warsztaty
z Porozumienia bez Przemocy.

Poprowadzi je Pani Małgorzata Sobiesiak z Warszawy – Trenerka Komunikacji opartej na Empatii.  Z racji ograniczonej ilości miejsc prosimy się zapisywać wcześniej w kancelarii albo w zakrystii.

Porozumienie bez Przemocy
jak może być przydatne na co dzień.

  1. W sytuacjach spornych, różnicy zdań pomaga przedstawić klarownie swój punkt widzenia bez stawiania sprawy na ostrzu noża.
  2. Daje alternatywę dla krytycznych uwag, które powodują niechęć, opór w rozmówcy. Pokazuje jak wyrazić niezadowolenie bez krytykowania osoby.
  3. Pomaga zobaczyć perspektywę drugiej osoby oraz wyrazić swoją w sposób zachęcający rozmówcę do słuchania.
  4. Pomaga wyrażać swoje potrzeby i uczucia w sposób pełen szacunku dla drugiej osoby.
  5. Uczy jak pytać rozmówcę o jego motywy działań, by czuł się ważny, brany pod uwagę.
  6. To podejście pełne szacunku dla potrzeb każdej ze stron.
  7. Pomaga wyrażać uznanie i doceniać rozmówcę jak również siebie.
  8. Daje narzędzia do radzenia sobie z emocjami.
  9. Uczy empatii do siebie i do innych.
  10. Pokazuje jak pozostać w kontakcie z drugą osobą pomimo różnicy zdań.

Pozdrawiam,
Małgorzata Sobiesiak

O Porozumieniu bez Przemocy kilka zdań:

Marshall B. Rosenberg – Doktor psychologii, trener, nauczyciel, negocjator pokoju, założyciel Międzynarodowego Centrum Porozumienia bez Przemocy – globalnej organizacji wspierającej działania na rzecz pokoju i rozwiązywania konfliktów.

Koncepcja „Porozumienia bez przemocy” (NVC) Marshalla B. Rosenberga głosi, że nawiązanie empatycznego kontaktu z sobą samym, jest punktem wyjścia do budowania jakościowego kontaktu z drugim człowiekiem.

Filarami Porozumienia bez Przemocy jest szczerość i empatia.

Empatia ma początek w świadomości, że u źródła każdego zachowania znajdują się uczucia i potrzeby uniwersalne dla wszystkich ludzi.

Empatia to odnajdywanie tych uczuć i potrzeb i sprawdzanie z drugą stroną czy nasze przypuszczenia co do nich są trafne.

Gdy przejawiamy empatię w kontaktach z innymi, zwiększamy szansę, że otworzą się na kontakt z nami i na konstruktywną współpracę.

Poprzez cztery kroki NVC prowadzimy empatyczny dialog, w którym obie strony mają równe szanse, by zostać zrozumianym i usłyszanym, niezależnie od różnicy przekonań, opinii, czy stanowisk.