Ku zamyśleniu z 2022 10 16— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych Ku zamyśleniu; TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ – Znak Krzyża Świętego (Wojciech Jędrzejewski OP Fascynujące zaproszenie); Życzę Ci…; Reguły o rozeznawaniu duchów Św. Ignacego Loyoli – c.d.; Kącik poezji: „Jest czas”; Kącik łacińskich zwrotów i sentencji „Ad rem”

Ku zamyśleniu
Cytaty – myśli – teksty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Najlepszym nauczycielem jest zwyczajne,
codzienne życie.
Długie monotonne godziny,
ciągle ta sama męcząca praca,
nieporozumienia i rozczarowania, choroby i kłopoty,
nie spełnione marzenia i nieuniknione starcia.

Wszystko to oszlifuje cię niczym diament.
Pod warunkiem, że potrafisz pogodzić się z tym.
Czasami jest to bolesne,
ale nie ma innej drogi do prawdziwego szczęścia.

Czasami wydaje nam się, że mieszka w nas
dwóch różnych ludzi.
Jeden, który wszystko doskonale czyni
i tego człowieka prezentujemy światu.
Jest też i ten drugi, którego się wstydzimy,
i tego ukrywamy.
W każdym człowieku istnieje coś takiego
jak wewnętrzny dysonans i niespójność.
Każdy chciałby być dobry, a jedynie dokonuje czynów,
których sam często nie rozumie.

http://www.zosia.piasta.pl/zlotemysli.htm

 

  1. TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ
    Znak krzyża
    W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Każdy początek jest szalenie ważny. Nasze duchowe nastawienie na samym początku Mszy świętej może zadecydować o tym, jak ją przeżyjemy. Pierwszy gest, pocałunek ołtarza, wprowadza nas w atmosferę miłości. Zaraz potem pojawia się znak, który każe nam porzucić wszelkie wyobrażenia o Mszy jako pewnym religijnym obrzędzie odprawianym wobec wielkiej, bezimiennej, Boskiej mocy. Mianowicie czynimy znak krzyża wypowiadając imiona Boga. Pryska anonimowość. Stajemy bowiem w obliczu kochającego nas Ojca, który daje nam się poznać przez swego Syna, a miłość i poznanie jest możliwe dzięki zamieszkującemu w nas Duchowi. A zatem już nie tylko miłość, ale miłość do Boga, którego znamy
„z imienia”.

Msza święta to przebywanie z Bogiem, który pragnie objawić się w naszym życiu jako kochający Ojciec, bliski nam Jednorodzony Syn i  wewnętrznie przemieniający nas Duch Święty. Wypowiadając imię Trójcy Świętej mówimy do Boga:

Niech w nas również stanie się to, co zostało objawione w Twoim Imieniu. Ojcze, uczyń nas swoimi dziećmi. Jezu upodabniaj nas do Ciebie; niech się dokonuje ten cud przez wszystkie dary, które przynosisz Ty, Duchu Święty. Skoro jesteś Ojcem, pozwól stać mi się Twoim dzieckiem. Przez moc tajemnicy Syna udziel łaski uległości bez granic. W Duchu Twojej miłości pozwól kochać tą samą pełnią.

Podczas Mszy świętej Jezus przychodzi do nas, ale Jego droga wiedzie przez krzyż, stąd właśnie ten znak na początku Mszy. Gdy Bóg staje przed nami, nie jest to kurtuazyjna wizyta, podobna do odwiedzin towarzyskiego kolegi, który nie ma co zrobić z wolnym czasem. Aby doszło do spotkania z Panem, musiał On przebyć długą drogę przez wszystkie zasieki i przeszkody, jakie postawiliśmy pomiędzy sobą a Jego miłością. Ceną tej śmiertelnie (dosłownie) niebezpiecznej wędrówki jest krzyż, na którym oddał za mnie i za Ciebie swoje życie.

On wyrósł przed nami jak młode drzewo
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.
Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć,
ani wyglądu, by się nam podobał.
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,
a Pan zwalił na Niego
winy nas wszystkich.
(Iz 54, 2-6)

Wojciech Jędrzejewski OP

Życzę Ci…
aby przeżyty wstrząs po stracie przyjaciela
nie pogrążył Cie w smutku na zawsze.
Poprzez przeżywanie cierpienia
możemy w dowolny sposób kształtować to,
co pozostało nam po jego stracie.
http://www.zosia.piasta.pl/niespodzianki/zyczeCi.htm

 REGUŁY
O ROZEZNAWANIU DUCHÓW c.d.
św. Ignacego z Loyoli

Reguły służące do odczucia   i poznania w pewnej mierze różnych poruszeń, jakie występują w duszy: dobrych po to, żeby je przyjąć, a złych, żeby je odrzucić.    

Reguły [służące] do tego samego celu dla większego rozeznania duchów.

Reguła 8. Kiedy pociecha rodzi się bez przyczyny, to chociaż nie ma w niej podstępu, ponieważ od samego Boga i Pana naszego pochodzi, jak powiedziano, człowiek duchowy, któremu Bóg daje takie pocieszenie, powinien z ogromną czujnością i uwagą rozważyć
i odróżnić właściwy czas takiego aktualnie trwającego pocieszenia od następnego czasu, w którym dusza jest jeszcze rozpalona i jest obdarzona dobrem i resztkami minionego pocieszenia. Często bowiem w tym drugim etapie człowiek przez swoje własne rozważania płynące ze związków i wniosków między pojęciami i sądami lub też pod wpływem dobrego lub złego ducha, formułuje postanowienia i opinie, które nie pochodzą bezpośrednio od Boga, naszego Pana. Toteż trzeba się nad nimi bardzo dobrze zastanowić, zanim się na nie przyzwoli i zanim się je wprowadzi w życie.

https://www.cpps.pl/dokumenty/różne/Reguły%20rozeznawania%20duchów.pdf

*****

Teksty na pogłębienie tematu rozeznawania duchowego można znaleźć klikając poniższy link: http://www.centrsi.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=56

KĄCIK POEZJI
JEST  CZAS
Jest czas na prostą, dziecięcą radość,
czas na marzenia, beztroski byt,
czas na naukę, przyjaźń i miłość,
czas na siew, zbiory z ogrodów, pól…

Jest czas na miłość, czas na rozstania
i na powroty, porywy serc.
Lecz… nastał czas, czas na czekanie
i na samotne, zbyt długie dni.
JD 

Kącik łacińskich zwrotów i sentencji
„Ad rem”

Occasio facit furem.  Okazja czyni złodziejem.
Op. cit.= Opus citatum  Dzieło cytowane.
Pacta sunt servanda.  Umów należy dotrzymywać.
Pecunia non olet.  Pieniądz nie śmierdzi.
Per aspera ad astra  Przez trudy do gwiazd.
Per procura.  W zastępstwie.
Persona non grata.  Osoba niemiła, nie pożądana

www. https://fiszkoteka.pl/zestaw/64676-lacina-sentencje-ii