Ku zamyśleniu z 2022 10 30— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych Ku zamyśleniu; TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ – Popękane naczynie (Wojciech Jędrzejewski OP Fascynujące zaproszenie); Życzę Ci…; Kącik poezji; Czy wiesz, że Uroczystość Wszystkich Świętych …

 

Człowiek jest szczęśliwy wtedy,
kiedy nie ugania się za szczęściem
jak za motylem,
lecz jest wdzięczny za wszystko,
co dostaje.

Jeśli poszukuje szczęścia zbyt daleko,
to ma sytuację podobną jak z okularami.

Nie widzi ich,
a ma je przecież na nosie.
Tak blisko!

Jakże możemy być kiedykolwiek szczęśliwi,
jeżeli zawsze wszystkiego oczekujemy od innych?
Bóg dał każdemu człowiekowi coś,
czym potrafi on innych uszczęśliwić!!!
http://www.zosia.piasta.pl/zlotemysli.htm

 

  1. TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ
    Popękane naczynie

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

Warunkiem trwania i rozwoju miłości jest umiejętność mówienia przepraszam. Chodzi o sztukę dawania sobie nawzajem prostych znaków, które mówią: „Żałuję tego, co się stało. Wybacz, że cię zraniłem”.

Nie da się uniknąć pewnych drobnych czy poważniejszych zranień, bo jesteśmy ludźmi, a nie aniołami, ale można nie dopuścić, by przez te pęknięcia uciekała miłość. Bardzo często ludzie oddalają się od siebie dlatego, że nie umieją przyznawać się do popełnionych błędów.

Jak bowiem można budować wspólnie coś sensownego, gdy ma się świadomość omijanych problemów i spraw, które dzielą. Gdy czujemy się winni z jakiegoś powodu wobec bliskiego nam człowieka, ale sprawa nie została załatwiona, nie było żadnej próby rozmowy, wtedy raczej unikamy wspólnych spotkań. Z czasem nawet mała szczelina nie zaleczonych urazów może urosnąć do rozmiarów ogromnej obojętności. Tutaj właśnie, między innymi, należy szukać przyczyny łatwego opuszczania Mszy albo obojętnego w niej uczestniczenia. Stąd też ma ogromne znaczenie, aby szczerze na samym początku każdej Eucharystii, po pocałunku ołtarza i znaku krzyża, uznać przed Panem wszelkie braki i niedoskonałości w naszej miłości do Niego.

Chodzi o odkrycie, że jesteśmy popękanym naczyniem, w które Bóg chce wlać swój drogocenny napój. Zanim to nastąpi, naczynie musi zostać uszczelnione i wytarte z kurzu. Taką właśnie rolę we Mszy świętej pełni akt skruchy, który wyraża się w spowiedzi powszechnej wszystkich zebranych w Kościele. Gdy mówimy „Panie zmiłuj się nad nami”, prosimy o dary Jego miłosierdzia: zarówno o zreperowanie uszkodzonego dzbanka, jak i wypełnienie go Bożym życiem.

Tam jednak, gdzie mamy do czynienia z nie tyle popękanym, co całkiem rozbitym naczyniem, potrzebna jest dużo poważniejsza naprawa, która dokonuje się w sakramencie pojednania. Ręczne, precyzyjne sklejanie. Ilekroć świadomie czynimy szalony krok zerwania więzi wiary i miłości do Boga przez ciężki grzech, nadajemy się do gruntownej renowacji, dokonującej się w konfesjonale.

Uznaniu przed Bogiem własnych codziennych słabości i grzeszności towarzyszy gest bicia się w piersi. Dla zrozumienia wymowy tego znaku dobrze jest przypomnieć sobie chwile, kiedy gwałtownie waliliśmy w drzwi czyjegoś domu, albo pokoju, bo ów człowiek był nam w danej chwili szalenie potrzebny. Podobnie w chwili, gdy usiłujemy stanąć w prawdzie przed Bogiem, potrzebna jest nam na gwałt wewnętrzna wrażliwość. Konieczne jest przebudzone, wyrwane z uśpienia sumienie, czyli rzeczywiste przejęcie się naszymi brakami w miłości do Boga. Przy czym nie najważniejsze są tu uczucia, ale raczej jasna świadomość zaniedbań, bylejakości i lekceważenia w naszej wierze.

Szalenie istotnym warunkiem głębokiego spotkania z Chrystusem podczas Mszy jest dobrze przeżyty akt skruchy: wypowiedzenie pełnego żałującej miłości – Przepraszam, do Pana Boga.

Wojciech Jędrzejewski OP

KĄCIK POEZJI

CZEKANIE

Miał przyjechać… matka oczy wypatrywała.
Od wielu dni go nie było… o niego się bała.
Obiecał zadzwonić… cisza zbyt długo trwała,
zajęty był swoimi sprawami,
a ona czekała, wciąż nadzieję miała…

Nie wiedział, nie rozumiał, że tęskni, że czeka.
Wreszcie znalazł czas, zadzwonił
lecz nikt nie odebrał.

Przyjechał. Nie zastał!
Za późno!
Umarła.
JD

Spieszmy się kochać ludzi –
tak szybko odchodzą

 

CZASU tak mało…,
……a zrobić wiele jeszcze trzeba…
Cóż zostanie po nas, li tylko wspomnienie?
Tyle jeszcze nie wiem, a wiedzieć chcę więcej!
Na przykład jak uczyć się miłości do Ciebie…

 

Czy wiesz, że Uroczystość Wszystkich Świętych …
… jest przejawem wiary w obcowanie świętych
i powszechne powołanie do świętości.
… wywodzi się z okresu wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to w IV wieku postanowiono w jednym wybranym, wielkanocnym dniu wspominać wszystkich męczenników chrześcijańskich.
… miała początek w obchodach wspomnienia wszystkich męczenników w Rzymie 13 maja, kiedy były przeniesienie przez papieża Bonifacego IV relikwie najbardziej czczonych męczenników do Panteonu.
… w 731 roku papież Grzegorz III przeniósł z 13 maja na dzień 1 listopada.