AKCJA kATOLICKA

Skład personalny Akcji Katolickiej

Prezes:             Mirosław Krzewiński
Vce Prezes:    Anna Zięba
Członkowie:

Krzysztof Birski
Elżbieta Birska
Anna Birska
Monika Baran
Małgorzata Dziadosz
Dorota Gołębiowska
Jacek Gołębiowski
Grażyna Krzewińska
Ewa Mazur
Jerzy Mazur

Małgorzata Mąka
Jolanta Pasicz
Maryla Polaczuk
Bożena Zalewska
Krzysztof Zalewski
Krzysztof Zięba
Małgorzata Zięba

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 – w domu parafialnym.

.