poniedziałek 13 czerwca 2022
18:00   † Robert Iwanicki /6 m-c/.
18:00   † Tadeusz Birski /4 m-c/.
18:00   † Marianna Birska /7 m-c/.
18:00   † Sławomir Gieroba /greg./.
18:00   † Henryk Dubiel /greg./.

wtorek 14 czerwca 2022
18:00   † Stanisława, Władysław Dubiel, Aleksander Mularczyk, Bolesław Tomiło.
18:00   † Wiesław, Czesław Popielarczyk, Daniela, Józef  Bondaruk.
18:00   † Sławomir Gieroba /greg./.
18:00   † Henryk Dubiel /greg./.
18:00   † Czesław Zań /14 r./r.

środa 15 czerwca 2022
18:00   † Sławomir Białek /1 m-c/ z ofiar złożonych podczas pogrzebu/.
18:00   † Zofia Krzewińska.
18:00   † Sławomir Gieroba /greg./.
18:00   † Henryk Dubiel /greg./.

czwartek 16 czerwca 2022
07:30   † Barbara Szostek /1 m-c/ z ofiar złożonych podczas pogrzebu/.
07:30   † Sławomir Gieroba /greg./.
09:00   † Zofia Kopoś.
09:00   † Ks. Jan Twardowski, Marianna, Stanisław Sarneccy.
09:00   Dziękczynno-błagalna z okazji 5 rocznicy ślubu Eweliny i Kamila.
12:00   † Henryk Dubiel /greg./.
17:00   † Franciszka /23 r./, Aleksander †† Steców.

piątek 17 czerwca 2022
18:00   Dziękczynno-błagalna z okazji 40 rocznicy ślubu Ireny i Jana.
18:00   † Adolf, Władysława, Franciszek, Marianna, Krystyna †† Mącików, Roman Bielak.
18:00   † Sławomir Gieroba /greg./.
18:00   † Henryk Dubiel /greg./.

sobota 18 czerwca 2022
08:00   † Bolesław Borowski /8 m-c/.
08:00   † Henryk Dubiel /greg./.
18:00   Dziękczynno-błagalna z okazji 50 rocznicy ślubu Wandy i Andrzeja.
18:00   † Grzegorz /1 r./, Helena, Bożena, Jan, Marcin †† Chomów.
18:00   † Stanisław Boryga /10 r./ †† Brzozowskich, Borygów, Świtków, Jarosiewiczów.
18:00   † Sławomir Gieroba /greg./.

niedziela 19 czerwca 2022
07:30   † Lucyna Kwiatkowska, Jarosław Kulpiński.
07:30   † Sławomir Gieroba /greg./.
09:00   † Adolf †† Frąków.
09:00   † Jan †† Wojciechowskich, Morylów.
09:00   † Wanda, Feliks, Marianna, Stanisław †† Wojciechowskich, Gierobów, Konaszewskich, Kotarskich, Hanna Kowalik.
09:00   † Stanisława /34 r./, Feliks, Zofia, Adolf †† Ziębów, Michalina Goljanek, Janina, Jan †† Borygów.
10:30   Za Parafian.
10:30   Dziękczynno-błagalna z okazji 29 rocznicy ślubu Klaudii i Mariusza.
12:00   †† Juszków, Chudzików, Pietrzaków, Kozaków.
12:00   † Elzbieta Zarajczyk /6 m-c/.
17:00   † Henryk Dubiel /greg./.

Sakrament Pokuty między Mszami św.