poniedziałek 21 marca 2022
18:00   † Zofia, Stanisław, Marek †† Krzewińskich.
18:00   † Regina /20 r./, Władysław †† Wójtowiczów, Lipskich, Eugeniusz Galiński /3 m-c/.
18:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
18:00   † Henryk Golianek /greg./

wtorek 22 marca 2022
18:00   † Henryk Dubiel.
18:00   † Józef /50 r./, Stanisława †† Bartkiewicz, Helena, Jan †† Masieraków.
18:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
18:00   † Henryk Golianek /greg./

środa 23 marca 2022
18:00   † Bronisław Skoczylas /5 m-c/.
18:00   † Wacław /39 r./ †† Furtaków.
18:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
18:00   † Henryk Golianek /greg./

czwartek 24 marca 2022
18:00   † Bożena Kozaczuk /1 r./.
18:00   O powrót Jana do Boga.
18:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
18:00   † Henryk Golianek /greg./

piątek 25 marca 2022
09:00   O Boże błogosławieństwo dla Marii.
09:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
16:00    W intencji pokoju w Ukrainie oraz nawrócenia Rosji.
18:00   † Mieczysław Stec /6 r./.
18:00   † Feliksa, Kazimierz /40 r./, Henryk †† Frąków, Kwiatkowskich, Czesław Zarzyka.
18:00   † Wanda /4 r./, Henryk †† Frąków, Franciszek, Stanisława, Jan, Maria †† Gierobów.
18:00   † Henryk Golianek /greg./

sobota 26 marca 2022
09:00   † Teresa Pyszniak.
09:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
09:00   † Henryk Golianek /greg./
16:00   † Andrzej Miłkowski /2 r./.
18:00   † Henryk Dubiel.
18:00   † Marianna Wojciechowska.
18:00   O uwolnienie z choroby alkoholowej.

niedziela 27 marca 2022
07:30   † Grzegorz Zięba /1 r./.
07:30   † Stefan Wnuczek /4 m-c/.
09:00   † Franciszek, Marianna †† Borygów, Stanisława, Józef †† Zarajczyków, Damian Fudali.
09:00   † Stanisław Bednarczyk /15 r./.
09:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
10:30   Za Parafian.
12:00   †† Kozaków, Pietrzaków, Chudzików, Juszków.
12:00   † Zofia /50 r./, Edward /32 r./, Henryk /12 r./ †† Kowalczyków, Chmielów, Woźniaków, Stefan Wnuczek /4 m-c/.
17:00   O Boże błogosławieństwo dla Adriana i Karola z okazji 7 rocznicy urodzin i Janiny z okazji 70 rocznicy urodzin.
17:00   † Henryk Golianek /greg./ 

Sakrament Pokuty między Mszami św.