poniedziałek 28 marca 2022
18:00   † Bronisława, Mieczysław †† Obarów.
18:00   † Jan, Bronisława Madejczyk.
18:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
18:00   † Henryk Golianek /greg./.

wtorek 29 marca 2022
18:00   † Michał Waśko /21 r./.
18:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
18:00   † Henryk Golianek /greg./.
18:00   † Waldemar Matla /greg./.

środa 30 marca 2022
18:00   † Genowefa Tkaczyk /1 r./.
18:00   Dziękczynno-błagalna z okazji 11 rocznicy urodzin Marty.
18:00   † Katarzyna Supińska /greg./.
18:00   † Henryk Golianek /greg./.
18:00   † Waldemar Matla /greg./.

czwartek 31 marca 2022
18:00   † Czesława /12 r./, Jan †† Woźniaków, Zofia, Aleksander, Mieczysław †† Kulików.
18:00   † Tadeusz Kaźmierczak /1 r./.
18:00   † Henryk Golianek /greg./.
18:00   † Waldemar Matla /greg./.

piątek 1 kwietnia 2022
16:30   † Waldemar Matla /greg./.
18:00   † Ewa Barbara Milanowska †† Cieniuchów, Milanowskich.
18:00   † Zofia Stec /10 r./.
18:00   Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
18:00   † Henryk Golianek /greg./.

sobota 2 kwietnia 2022
08:00   † Mieczysław Ceglarski.
08:00   Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.
18:00   † Kazimierz Wysokiński.
18:00   † Edward Romanek /1 m-c/ z ofiar złożonych podczas pogrzebu/.
18:00   † Henryk Golianek /greg./.
18:00   † Waldemar Matla /greg./.

niedziela 3 kwietnia 2022
07:30   † Barbara Boryga /1 r./.
07:30   † Krystyna Wilczek /6 r./, Grzegorz, Jan †† Wilczków.
09:00   † Irena, Jan, Mieczysław †† Pisów, Okoniów, Mirosławów.
09:00   † Waldemar Matla /greg./.
10:30   Za Parafian.
10:30   O Boże błogosławieństwo dla Luizy, Patryka, Marysi.
12:00   † Marianna Wojciechowska.
12:00   † Helena, Wiesława, Sabina, Anna, Jan, Michał †† Pietrzaków, Madejów, Józef Jędrejasik.
12:00   † Stanisław /1 r./, Józef, Zofia, Jan, Stanisława.
17:00   † Henryk Golianek /greg./.

Sakrament Pokuty między Mszami św.