„Pokój wam” –  to są pierwsze słowa Chrystusa jakie wypowiedział do ludzi po swoim zmartwychwstaniu.

Pokój jest człowiekowi niezbędny dla jego duchowego i materialnego rozwoju.

Bez pokoju serca trudno odnaleźć Boga, bez pokoju w świecie nie można budować wzajemnych relacji międzyludzkich.

Tak bardzo potrzebujemy w swoim życiu pokoju. Dzisiaj widzimy wyraźnie co grozi, gdy zostanie nam zabrany.

Dlatego potrzebna jest silna modlitwa do Boga o pokój, którego świat dać nie może.

Z inicjatywy legionu Maryi powstał projekt wzbudzenia nieustającej modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie, trwający przez 7 dni, kolejno w siedmiu kościołach Lublina w formie tak zwanego JERYCHA

W naszej wspólnocie będzie ona trwała od dnia 4 października /godz. 8:00/ do 5 października /godz. 8:00/

Prosimy poszczególne wspólnoty, by zgłaszały osoby do prowadzenia tej modlitwy w wyznaczonym dniu przez dwie godziny według harmonogramu, który znajduje się w zakrystii.