W związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby

uczestników zgromadzeń religijnych Arcybiskup Metropolita Lubelski

udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele

i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom

przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy

oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania.

Korzystających z dyspensy zachęcamy do udziału we Mszy świętej w dni

powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i

wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby

korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a

także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje

radiowe, telewizyjne i internetowe.

 

  1. Adam Jaszcz

wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie