Ku zamyśleniu z 2021 06 13

Cytaty – myśli: św. Augustyn, teksty: „Słów kilka o Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa”, „Dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca”, „Ziarno miłości” , Czy wiesz, że…

Słów kilka o Uroczystości
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego,
by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię – umiłowanej uczennicy mojego Serca”.

Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. „To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem
w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.

W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie
z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby
w duchu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. godzina święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu
za grzechy i oziębłość ludzką.

Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała,
10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości,
a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię
i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu,
  a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło
  i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Więcej https://brewiarz.pl/czytelnia/nspj.php3

Ku zamyśleniu
Cytaty – myśli – teksty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 „Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą.”

„Człowiek jest tyle wart,
ile jest w stanie kochać.”

„Jaka myśl, taki czyn.”

„Małe rzeczy są naprawdę małe,
ale być wiernym w małych rzeczach –
to wielka rzecz.”

„Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni.”

„Ten, który cię stworzył wie również,
co ma z tobą zrobić.”

„Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha.”
św. Augustyn

Ziarno miłości

Dwaj bracia wspólnie gospodarowali. Jeden z nich, żonaty, miał dużą rodzinę. Drugi był kawalerem. Zawsze dzielili się równo plonami swojej pracy
i zyskami.

Pewnego dnia nieżonaty brat pomyślał sobie: „To nie w porządku, że dzielimy się równo plonami i zyskami. przecież ja jestem sam i mam niewielkie potrzeby”. Więc co noc wyjmował worek ziarna z własnej skrzyni
i zakradał się do stodoły brata, żeby go tam podrzucić.

Tymczasem żonaty brat powiedział sobie: „To nie
w porządku, że dzielimy się równo plonami i zyskami. W końcu jestem żonaty, mam żonę, która się o mnie troszczy, i dzieci, które się mną zajmą w przyszłości.
A mój brat nie ma nikogo, kto zadba o jego przyszłość”.

Więc co noc on również brał worek swojego ziarna
i ukradkiem podrzucał bratu.

Obaj przez lata głowili się, dlaczego ich ziarna nigdy nie ubywa. Wreszcie którejś nocy wpadli na siebie
w ciemności. Wtedy pojęli, co się dzieje. Zdjęli worki
z pleców i uściskali się.

 

Kącik dla dzieci

Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że żyrafa ma tyle samo kręgów szyjnych
co człowiek i mysz? Są one po prostu dłuższe, dzięki czemu żyrafa dosięga do wysoko położonych liści akacji.

Czy wiesz, że igły drzew iglastych opadają co 4 lata? Nigdy wszystkie na raz, wymieniana jest tylko część igieł w danym roku. Wyjątkiem jest modrzew, który zimą zrzuca swoje igły, a wiosną wypuszcza nowe.

Czy wiesz, że modrzew, kiedy sadzony jest po dwa, trzy razem, wtedy „ściga się”, który będzie wyższy
i prostszy. Przy innych drzewach modrzew karłowacieje.

Czy wiesz jak powstają perły? Gdy nieszkodliwe ziarnko piasku wpadnie do wnętrza muszli małża, to ten traktuje je jako możliwe zagrożenie dla jej zdrowia, tak jak nasz organizm traktuje bakterie. Aby oddzielić je od swojego ciała otaczają tę drobinę masą perłową, dzięki czemu organizm małża nie styka się już z piaskiem.

Dlaczego zebry mają paski? Gdy zebry są zebrane
w stado, to paski powodują że w oczach drapieżnika zlewają się one ze sobą i nie jest on w stanie zobaczyć pojedynczego zwierzęcia którego można by zaatakować. Dlatego dla zebr niebezpieczne jest poruszanie się
w pojedynkę.