Ku zamyśleniu z 2022 07 24— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

    • Odpust zupełny i cząstkowy – warunki uzyskania;
    • Ku zamyśleniu: Życzę Ci… Przejazdem – Bruno Ferrero „Ważna róża”;
    • Reguły o rozeznawaniu duchów św. Ignacego z Loyoli – c.d.;
    • Kącik łacińskich zwrotów i sentencji „Ad rem”;
    • Dla dzieci- ciekawostki.

Odpust zupełny i cząstkowy – warunki uzyskania

Jakie są doczesne i pośmiertne skutki grzechu?
Pismo Święte mówi nam, że grzechy pociągają za sobą kary. Kary gładzone są przez cierpienie, trudy życia, czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9).
1. Każdy grzech pociąga za sobą karę.
2. W sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza nam winę, pozostaje jednak kara za skutki wywołane naszymi grzechami.
Co to jest odpust?
Nabroiłeś w życiu i obawiasz się, że Twoja dusza spędzi dłuuugi czas w czyśćcu (oczyszczając się na spotkanie z Bogiem)?
Miłosierdzie Boże przychodzi Ci z pomocą. Dzięki Miłosierdziu możesz uzyskać odpust, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.
Uzyskanie odpustu zakłada Twoją szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Czyli warunkiem odpustu jest także zmiana Twojego życia.
Co to jest odpust zupełny i cząstkowy?
Odpust zupełny
Zyskujesz wtedy darowanie całej kary za skutki wywołane przez grzechy już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego – pójdzie prosto do Nieba.
Odpust cząstkowy
Uzyskujesz darowanie części kary doczesnej. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu cząstkowego – pozostanie w czyśćcu krócej.
Dla kogo mogę ofiarować odpust?
Odpust możesz ofiarować wg Twojego wyboru (należy go dokonać):
• za siebie (kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych), lub
• za dowolną osobę zmarłą, lub
• wielu zmarłych / dusze w czyśćcu cierpiące.
Nie możesz ofiarować odpustu za nikogo z żyjących.
Powodem tego jest fakt, że człowiek sam może zmienić swoje życie i wypełnić warunki, które są potrzebne do zyskania odpustu.
Nie możesz jednocześnie ofiarować odpustu zupełnego za siebie i za zmarłych.
Z wielu objawień wiemy, że obok Mszy Św., odpust jest największym darem dla dusz czyśćcowych.
Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. Gdy uzyskasz odpust cząstkowy dla duszy czyśćcowej – skrócisz czas, w którym przebywa ona w tym stanie. To największy dar, jaki możesz dać ludziom, którzy już odeszli! Nie mogą oni sobie pomóc, są zdani tylko na naszą pomoc.
Ile razy dziennie można uzyskać odpust?
• Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
• Odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.
Działaj, póki masz czas na tym świecie!
Czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele dobra możesz w ten sposób uczynić dla dusz czyśćcowych?! One liczą na tę pomoc z naszej strony. Co więcej, są naszymi orędownikami i niezawodnie odwdzięczą się za nasze dobre czyny wobec nich.

Odpust zupełny i cząstkowy – warunki uzyskania

Inny artykuł: „Co to jest odpust” https://materdolorosa.pl/co-to-jest-odpust,247

Ku zamyśleniu

Życzę Ci…
abyś każdego dnia
znalazł chwilę czasu dla siebie;
abyś wyszedł sobie naprzeciw,
abyś zajrzał do swojej duszy
i abyś umiał zachować dystans
pomiędzy swymi czynami i pragnieniami.
Lub inaczej: czy Ty wiesz
czego naprawdę chcesz?!
A może do udzielenia odpowiedzi
na to pytanie wystarczy Ci tylko
nowe spojrzenie na to,
co można już nazwać przeszłością?

Przejazdem

Któregoś dnia turysta odwiedził słynnego rabina.
Zadziwił go niesłychanie widok domu rabina,
wszystkie pokoje wypełniały jedynie książki,
zaś całe umeblowanie stanowił stół i krzesło.
– Rabbi, gdzie są twoje meble? – spytał turysta.
– A gdzie są twoje? – zareplikował rabin.
– Moje? Ależ ja jestem tutaj jedynie przejazdem!
– Ja także – odparł rabin.
Bruno Ferrero „Ważna róża”
http://www.zosia.piasta.pl/opowiadania.html

Reguły o rozeznawaniu duchów św. Ignacego z Loyoli – c.d.

Reguły służące do odczucia i poznania w pewnej mierze różnych poruszeń, jakie występują w duszy: dobrych po to, żeby je przyjąć, a złych, żeby je odrzucić.

Reguła 5. Podczas strapienia nie wprowadzać żadnych zmian, lecz trwać w postanowieniach i decyzjach podjętych w dniu poprzedzającym takie strapienie albo w decyzjach, które podjęto podczas poprzedniej pociechy. Podczas pociechy bowiem bardziej prowadzi nas dobry duch i przez rady swoje nami kieruje,
a podczas strapienia zły [duch]. Słuchając jego rad nie możemy obrać słusznej drogi.
Reguła 6. Zakładając, że podczas strapienia nie powinniśmy dokonywać zmian w pierwotnych postanowieniach, to będzie rzeczą pożyteczną odpowiednio zmienić własne postępowanie [nastawiając się] przeciw samemu strapieniu, na przykład przykładając się bardziej do modlitwy, rozmyślania, dokładniej przeprowadzać rachunek sumienia
i poszerzyć w jakiś sposób praktyki pokutne.
Reguła 7. Ten, kogo ogarnęło strapienie, powinien sobie uświadomić, że Pan go zostawił na próbę o własnych siłach, by się opierał różnym poruszeniom i pokusom nieprzyjaciela. Może się im bowiem oprzeć z pomocą Bożą, która go zawsze wspiera, chociaż tego wyraźnie nie odczuwa. Bo Pan umniejszył mu jego duży zapał, wielką miłość i obfitość łaski, pozostawił mu jednak łaskę wystarczającą do zbawienia wiecznego.
Reguła 8. Ten, kogo ogarnęło strapienie niech trwa w cierpliwości, która jest przeciwna udrękom, jakie na niego przyszły i niech myśli, że wkrótce go ogarnie pociecha. Trzeba dołożyć wszelkich starań przeciw takiemu strapieniu, jak to powiedziano w regule szóstej.
https://www.cpps.pl/dokumenty/różne/Reguły%20rozeznawania%20duchów.pdf

Kącik łacińskich zwrotów i sentencji „Ad rem”

Is fecit cui prodest – Uczynił ten, kto odniósł korzyść.
Iustitia civitatis fundamentum. – Sprawiedliwość podwaliną państwa.
Labor(amor) omnia vincit. – Praca przezwycięża wszystko.
Lapsus lingua – Mimowolny błąd języka (przejęzyczenie się)
Lege artis. – Według prawa sztuki.
Lex non scripts – Prawo niepisane – zwyczajowe.
Licentia poetica. – Dowolność poetycka.
Medice sana te ipsum. – Lekarzu, lecz się sam.
Mens sana in corpore sano. – W zdrowym ciele zdrowy duch.

KĄCIK DLA DZIECI
Czy wiesz że…
… najmniejsze jajka na świecie znoszą kolibry? Ważą one 0.4g i mają długość 8mm, czyli mniej niż kostka cukru!
… jeże żyjące w Polsce mają na ciele około 6.5 tys igieł!
… są zwierzęta które widzą ciepło? Są to między innymi węże, nietoperze czy ptaki!
… kefir, maślanka, jogurt oraz kiszona kapusta i ogórki powstają dzięki bakteriom?
… ważki są drapieżnikami? Cicho i niezwykle szybko, niczym ptaki, potrafią zapolować na muchołówki latające nad taflą wody.