Ku zamyśleniu z 2022 07 31— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  • Słów kilka o dobrej śmierci;
  • Życzę Ci…;
  • Sąd ostateczny- Bruno Ferrero;
  • REGUŁY O ROZEZNAWANIU DUCHÓW św. Ignacego z Loyoli – c.d.;
  • Kącik łacińskich zwrotów i sentencji „Ad rem”;
  • Wiersz Konfesjonał – J.D.;
  • Dla dzieci – ciekawostki.

Słów kilka o dobrej śmierci 

Mój tata często powtarzał przysłowie: “Myślał indor o niedzieli a w sobotę mu łeb ucięli”.
Można powiedzieć, bez specjalnego naciągania, że jest to ludowa wersja ewangelicznych słów: “Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie.” (Łk 12,20b)
I o tym będzie dzisiejsze kazanie – o śmierci, o tym, że przychodzi nagle i że trzeba się do niej przygotować.
Każdy dzień przybliża nas do śmierci. Kiedyś przyjdzie taki dzień, który będzie ostatnim dniem. Rzecz w tym, że nie znamy tego dnia. Życzę ci długich lat życia, w zdrowiu i szczęściu, byś mógł żyć i pracować dla dobra swoich bliskich, wszystkich ludzi i Boga. Jednocześnie nie mogę ci dać gwarancji, że nie będzie w najbliższy wtorek twojego pogrzebu. Nie znamy dnia ani godziny.
Nie chodzi mi w tym momencie o to, by wywołać grozę, lęk i niepewność, ale o to, by zacząć się modlić dla siebie o łaskę dobrej śmierci. Jeśli tego jeszcze nie robisz. Proś każdego dnia Boga o łaskę dobrej śmierci. A modląc się miej świadomość co to naprawdę znaczy. W dzisiejszym bowiem świecie poplątanych pojęć dobra śmierć przestała znaczyć to co znaczy naprawdę.
Zostawiam już na boku eutanazję, które to słowo znaczy równie dokładnie jak przewrotnie “dobra śmierć”, ale przywołać chcę częste mniemanie, że dobra śmierć to śmierć, która przychodzi nagle i nieświadomie. Otóż nic bardziej mylnego. Od wieków modlimy się śpiewając: “Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie”. I modląc się o dobrą śmierć miej to na uwadze. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, byś miał czas uporządkować swoje sprawy. I nie chodzi mi tu o przepisanie majątku i testament, ale o to, byś każdemu swojemu bliskiemu mógł powiedzieć to, co chcesz mu powiedzieć, albo to, co powinieneś mu powiedzieć, choć może nie chcesz.
Niech cię Bóg zachowa od niespodziewanej śmierci, byś mógł się pojednać, przebaczyć i pożegnać.
Niech cię Bóg zachowa od niespodziewanej śmierci, byś mógł się z Nim pojednać, do Niego wrócić, wyspowiadać się, przyjąć Komunię Świętą, by wejść z Nim we wspólnotę, i z Nim odchodzić z tego świata.
Owszem, rację mają ci, którzy powiedzą, że przecież całe życie mamy po to, by przeżyć je dobrze i z Bogiem. Jednak dla wielu dopiero śmierć jest taką lekcją życia i wiary, której się nie zlekceważy.
Co jeszcze znaczy dobra śmierć?
Dobra śmierć to śmierć w domu, wśród bliskich, wśród swoich. Szpitale są od leczenia. Od umierania jest dom. Wiem, że to jest trudne, ale pozwólmy naszym bliskim odejść. Można się szarpać ze śmiercią i wydzierać jej godzinę, dwie, czy dzień cały, ale jest taki moment, gdy trzeba pozwolić odejść.
I tylko być blisko. I modlić się.
Modląc się o dobrą śmierć masz prawo modlić o to byś nie cierpiał. W samym cierpieniu nie ma nic dobrego. Owszem – można cierpienie ofiarować, cierpienie może pomóc coś zrozumieć, ale cierpienie jako takie jest bezsensowne. Bóg nie wymyślił cierpienia. Przeciwnie: “Otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie.” (Ap 21,4ab)
I to wszystko.
Dobra śmierć to łaska.
Módl się o nią.

Co to jest dobra śmierć?

Życzę Ci…

aby moje dobre myśli dotarły do Ciebie
wszędzie tam, gdzie jesteś,
niezależnie od tego, co akurat robisz.
Niech otoczą Cię przyjemnym uczuciem
wciąż przybliżającej nas przyjaźni
(nawet mimo dzielącej nas odległości)
która po prostu trwa, bez konieczności
wykazywania się w niej czymkolwiek.

SĄD OSTATECZNY

Po wypełnieniu prostego i pogodnego życia zmarła pewna kobieta i znalazła się natychmiast w długiej i uporządkowanej procesji osób, które przesuwały się powoli w stronę Najwyższego Sędziego. Przesunąwszy się do połowy kolejki coraz bardziej przysłuchiwała się słowom Boga.
Słyszała jak Bóg mówił do kogoś:
-Ty, co pomogłeś, kiedy miałem wypadek na drodze i zawiozłeś mnie do szpitala, wstąp do mojego Raju.
Potem mówił do kogoś innego:
-Ty, co bez żadnego zysku pożyczyłeś wdowie pieniądze, wstąp, aby otrzymać wieczną nagrodę.
A potem znów:
-Ty, który wykonywałeś bezpłatnie bardzo skomplikowane operacje chirurgiczne, pomagając mi przynosić wielu ludziom nadzieję, wstąp do mego Królestwa. I tak dalej.
Uboga kobieta przeraziła się bardzo, bowiem – choć wysilała się jak tylko mogła – nie była w stanie przypomnieć sobie żadnego szczególnego dokonania czy czynu w swoim życiu.
Przepuściła nawet kolejkę, by mieć więcej czasu na penetrowanie swojej pamięci, ale nie wymyśliła niczego ważnego.
Pewien uśmiechnięty ale stanowczy anioł nie pozwolił jej ponownie przepuścić długiej kolejki. Z bijącym sercem i z wielkim strachem dotarła przed oblicze Boga.
Ogarnął ją natychmiast swoim uśmiechem.
-Ty, która prasowałaś wszystkie moje koszule… Dziel się moją Radością!

Czasem jest nam bardzo trudno wyobrazić sobie
rzeczy nadzwyczajne w sposób zwyczajny.

Bruno Ferrero

http://www.zosia.piasta.pl/opowiadania.html

REGUŁY O ROZEZNAWANIU DUCHÓW c.d. św. Ignacego z Loyoli

Reguły służące do odczucia i poznania w pewnej mierze różnych poruszeń, jakie występują w duszy: dobrych po to, żeby je przyjąć, a złych, żeby je odrzucić.

Reguła 9. Są trzy główne przyczyny, z powodu których ogarnia nas strapienie.
Pierwsza jest ta, że jesteśmy opieszali, leniwi lub niedbali w odprawianiu ćwiczeń – i dlatego z powodu naszych błędów oddala się od nas pociecha duchowna.
Druga jest ta, że [Pan] chce nas wypróbować, na ile nas stać i w jakim stopniu postępować będziemy w Jego służbie i oddawaniu Mu chwały bez tak wielkiego obdarowania pociechami i bez [tak] wielkich łask.
Trzecia zaś, że [Bóg] daje nam poznanie i uświadomienie sobie, żebyśmy mogli wewnętrznie odczuć, że sami ze siebie nie możemy ani uzyskać, ani zatrzymać wielkiej pobożności, mocnej miłości, łez ani żadnej innej pociechy duchowej, ale że to wszystko jest darem i łaską Boga, naszego Pana.
[Chodzi o to], żebyśmy nie panoszyli się w cudzym gnieździe i nie doprowadzali naszego umysłu do jakiejś pychy lub próżnej sławy, przypisując sobie samym pobożność lub innego rodzaju pocieszenia duchowe.
https://www.cpps.pl/dokumenty/różne/Reguły%20rozeznawania%20duchów.pdf

Kącik łacińskich zwrotów i sentencji „Ad rem”

Modus operandi – Sposób postępowania.
Modus vivendi. – Sposób życia.
Nec Hercules contra plures – I herkules nie sprosta wielu.
Nihil novi sub sole. – Nic nowego pod słońcem.
Nolens volens – Chcąc, nie chcąc
Nomen omen – Nazwisko stanowi wróżbę.
Non omnis moriar. – Nie wszystek umrę.
www. https://fiszkoteka.pl/zestaw/64676-lacina-sentencje-ii

KONFESJONAŁ

Przy konfesjonale na kolana padam…
liczę swoje grzechy i już się spowiadam.
Kaskada przewinień tak mocno przygniata –
nie mogę zrozumieć czemu wciąż upadam!

Poskładałam swoje myśli,
duszę z grzechów wyczyściłam,
leciuteńka jak obłoczek
do Komunii przystąpiłam.

Zachwyciło się me serce,
zachwyciła moja dusza…
pozwól Panie abym mogła
w takim stanie długo zostać.
JD

Dla dzieci – Czy wiesz, że…

… panda zjada 40 kg liści eukaliptusa dziennie?
… wielkość muszli ślimaka odpowiada jego wiekowi?
… niektóre gatunki ślimaków żyją nawet 25 lat!
… największy ślimak wodny nazywa się zając morski
i może ważyć 7kg.
… ślimaki też piją wodę? Piją ją z małych kropli które tworzą się na liściach, lub dostarczają ją wraz z jedzeniem.
… śluz ślimaka używany jest w medycynie i kosmetyce do ujędrniania i nawilżania skóry.
… największe ślimaki lądowe żyją w Afryce. Ich muszła ma nawet 30 cm i ważą 5kg!