Ku zamyśleniu z 2022 08 07— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  • O ubiorze w Kościele;
  • Życzę Ci…
  • Najpiękniejszy ze wszystkich darów- Bruno Ferrero „Kółka na wodzie”;
  • REGUŁY O ROZEZNAWANIU DUCHÓW św. Ignacego z Loyoli  c.d.;
  • Kącik łacińskich zwrotów i sentencji „Ad rem”;
  • Wiersz Między- J.D.;
  • Dla dzieci- ciekawostki.

Ubiór w kościele
Po chłodnej wiośnie nastały gorące dni lata. Różnie znosimy upały. Dla jednych to czas słonecznych kąpieli, a dla innych, zwłaszcza osób starszych i z nadwagą – zmaganie z wysoką temperaturą. Lekarze w tej sytuacji zalecają unikanie przebywania w miejscach nasłonecznionych. Trudno jednak w upalne dni znaleźć, poza klimatyzowanymi pomieszczeniami, chłodne zakątki.
Taki chłód bywa np. w gotyckich świątyniach. Na wakacyjnym szlaku warto je odwiedzać nie tylko po to, aby się ochłodzić i w celach turystycznych, ale nade wszystko w celach duchowych. Przy wejściu do niektórych miejsc sakralnych umieszczone są tablice
z informacjami o stosownym stroju.
Różnie te wskazania są przestrzegane. A my, księża, rzadko o tym mówimy, z obawy, aby kogoś nie urazić
i nie być podejrzanymi o pruderię. Stosowny strój jest jednak istotny, i to nie tylko podczas liturgii, ale także
w trakcie zwiedzania świątyń. I nie jest to postulat wynikający tylko z wyznawanej religii, ale dotyczy on kultury bycia.
W jednej z katedr podczas oprowadzania wycieczki przewodnik poprosił turystę o zdjęcie nakrycia głowy. Odpowiedział on, że tego nie zrobi, ponieważ jest niewierzący. Przewodnik na to odparł, że miał nadzieję spotkania z osobą kulturalną, a o wierze w tym momencie nie rozmawia. [cdn]
Por.: www.niedziela.pl/artykul/160609/nd/Dress-code-w-kosciele
Do cerkwi prawosławnej kobieta, a przed Ścianę Płaczu w Jerozolimie i do synagogi mężczyzna nie wejdzie bez nakrycia głowy. Do meczetu nie wolno wejść w butach.
Ubiór w kościele, bardziej niż o wierze, świadczy o kulturze danego człowieka i szacunku dla tych, którzy w danej świątyni się spotykają i modlą.
www.slowo.grodnensis.by

Życzę Ci…
przyjemnego uczucia po wysiłku…
Efekt wysiłku to nie tylko
przyjemne uczucie zmęczenia –
to także wynik, którego osiągnięcie
sprawiło Ci prawdziwą satysfakcję.
Nikt nie musi wiedzieć ,
jak było to dla Ciebie trudne!
powie Ci to Twoje zmęczone ciało.
http://www.zosia.piasta.pl/niespodzianki/zyczeCi.htm

NAJPIĘKNIEJSZY ZE WSZYSTKICH DARÓW

Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy swoich poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie na dworze, każdego dnia pojawiał się również punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a potem oddalał się równie cicho jak wchodził. Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwór.
Jednak żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego dnia, by przekazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo i odkładał jabłko natychmiast do przygotowanego na tę okazję koszyka znajdującego się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie całkiem pełen. Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym z nich, znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać.
„Przynosiłem ci te dary, panie – odpowiedział człowiek – abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw. Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień”
Bruno Ferrero „Kółka na wodzie”
http://www.zosia.piasta.pl/opowiadania.html

REGUŁY O ROZEZNAWANIU DUCHÓW św. Ignacego z Loyoli c.d.
Reguły służące do odczucia i poznania w pewnej mierze różnych poruszeń, jakie występują w duszy: dobrych po to, żeby je przyjąć, a złych, żeby je odrzucić.

Reguła 10. Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu, które później nadejdzie i niech nabiera nowych sił na taki czas.
Reguła 11. Kto trwa w pocieszeniu, niech się stara upokorzyć i uniżyć ile tylko może i niech na to zważa, jak mało może w czasie strapienia bez łaski lub bez pocieszenia. Przeciwnie, kto trwa w strapieniu niech myśli, jak wiele może z łaską wystarczającą, by oprzeć się wszystkim wrogom, czerpiąc siły w Stwórcy i Panu swoim. https://www.cpps.pl/dokumenty/różne/Reguły%20rozeznawania%20duchów.pdf

Kącik łacińskich zwrotów i sentencji „Ad rem”
Non omne quod nitet aurum est.- Nie wszystko co się świeci złotem jest.
Nosce te ipsum.- Poznaj samego siebie.
Nota bene!- Dobrze zanotuj / zwróć na to uwagę.
www. https://fiszkoteka.pl/zestaw/64676-lacina-sentencje-ii

MIĘDZY

Między serca kamieniem, szczęścia złudą,
istnieniem – żyjemy my.
Zawieszeni w przestrzeni, do miłości
stworzeni – jesteśmy my.
Między życia chichotem, serca drżeniem,
trzepotem –my, tylko my.
Między ludzi obłudą, prawdą,
szczęścia ułudą – żyjemy my.
Między wiosennym tchnieniem,
światem, bytu istnieniem… my, zawsze my!
JD

KĄCIK DLA DZIECI
Czy wiesz, że…
… tęczówka oka, czyli kolorowa część oka, potrafi różnic się nie tylko między różnymi osobami, ale również między prawym i lewym okiem!
… w ciągu roku człowiek mruga około 4mln razy! Dodatkowo, kobiety mrugają częściej niż mężczyźni