Ku zamyśleniu z 2022 09 04— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  • Ku zamyśleniu- Desiderata;
  • Postawy ciała w Kościele Katolickim. Klękanie a kucanie;
  • Życzę Ci…
  • Reguły o rozeznawaniu duchów Św. Ignacego Loyoli – c.d.;
  • Wiersz Babie lato – J.D.;
  • Dla dzieci: Ciekawostki i wiersz Pierwszy dzwonek – J.D.

Ku zamyśleniu – Desiderata

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy.
O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie,
bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie
i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych,
oni też mają swoją opowieść.
Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha.
Porównując się z innymi,
możesz stać się próżny lub zgorzkniały,
zawsze bowiem znajdziesz gorszych
i lepszych od siebie.
Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany,
będą dla ciebie źródłem radości.
Wykonuj swą pracę z sercem,
jakkolwiek byłaby skromna;
ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.
Bądź ostrożny w interesach,
na świecie bowiem pełno oszustwa.
Niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty.
Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów
i wszędzie życie jest pełne heroizmu.
Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia,
ani też nie podchodź cynicznie do miłości,
albowiem wobec oschłości i rozczarowań
ona jest wieczna jak trawa.
Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają,
z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości.
Rozwijaj siłę ducha,
aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu.
Nie dręcz się tworami wyobraźni.
Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa
i gwiazdy, masz prawo być tutaj.
I czy to dla ciebie jest jasne czy nie,
wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze.
Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem,
kimkolwiek on ci się wydaje.
Czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia, zachowaj spokój ze swą duszą.
Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat.
Bądź pogodny. Dąż do szczęścia.
http://www.zosia.piasta.pl

Postawy ciała w Kościele Katolickim. Klękanie a kucanie

Należy dążyć do tego, aby postawy przyjmowane przez wiernych w Kościele Katolickim były godne świętego miejsca, a podczas Liturgii Kościoła były jednolite i świadczyły o jedności wspólnoty biorącej w niej udział. Klękanie i kucanie są to dwie postawy które widujemy często w kościele. Jaka jest ich symbolika, każda postaw coś symbolizuje, coś przekazuje otoczeniu.
Klęcząc pokazujemy swoją uległość wobec tego, przed kim klęczymy. Jest to uległość jak również szacunek oraz prośba. Postawa klęcząca jest okazaniem posłuszeństwa Bogu oraz uznaniem Jego wielkości i majestatu. A czym jest kucanie? Postawa ta symbolizuje chowanie się. Gdy chcemy być niezauważeni to kucamy. Kucanie w kościele to chowanie się przed spojrzeniem innych wiernych. Nie stoimy gdy inni klęczą, przyjmujemy postawę podobną, nie zauważając, że w swojej symbolice zupełnie odmienną niż postawa klęcząca. Chowamy się przed wzrokiem innych, a jednocześnie oszukujemy samych siebie. Kucając nie oddajemy czci w żaden sposób. Jeśli możemy kucnąć, to również możemy klęknąć. Jeśli nie możemy klęknąć, to cześć Bogu możemy okazać poprzez głęboki pokłon. Dbanie o wygląd swojego ubrania wyżej cenimy niż cześć należną Bogu, a przecież pod kolana można zawsze podłożyć chusteczkę albo kawałek miękkiej karimaty.
Por. http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/postawy-ciala-w-kosciele-katolickim-klekanie-a-kucanie/

Życzę Ci…

… radosnego spotkania z samym sobą.
Mam nadzieję, że czujesz,
jak siła i radość wibrują w Tobie.
Wyobrażam sobie, jak codziennie
rozkoszujesz się wciągając na chwilę
powietrze głęboko do płuc;
jak energicznie i sprężyście
wchodzisz po schodach.
Życzę Ci, abyś rano i wieczorem
oglądając swoje odbicie w lustrze
mógł je obdarzyć szczerym uśmiechem.
http://www.zosia.piasta.pl/niespodzianki/zyczeCi.htm

Reguły o rozeznawaniu duchów Św. Ignacego Loyoli – c.d.

Reguły służące do odczucia i poznania w pewnej mierze różnych poruszeń, jakie występują w duszy: dobrych po to, żeby je przyjąć, a złych, żeby je odrzucić. Reguły [służące] do tego samego celu dla większego rozeznania duchów.

Reguła 1. Jest właściwością Boga i Jego Aniołów, że w poruszeniach swoich [w duszy] dają prawdziwą radość i wesele, a usuwają wszelki smutek i zamieszanie, które wprowadza nieprzyjaciel. Jego właściwością natomiast jest walka przeciw takiej radości i pociesze duchowej przez podsuwanie pozornych racji, zawiłości i nieustannych podstępów.
https://www.cpps.pl/dokumenty/różne/Reguły%20rozeznawania%20duchów.pdf

KĄCIK POEZJI
BABIE LATO

Unosi się na wietrze cieniutka nić babiego lata.
Skończyły się wakacje…
jesień wolniuteńko swe wątki zaplata.
Do szkół powróciła młodzież.

Uczniowie siedzą z przyjaciółmi w ławce –
w myślach i na przerwach
wspominają piękne chwile-
cudowne wakacje.

Z biegiem czasu wspomnienia staną się
tak delikatne, tak muślinowe jak nić
babiego lata, która przytula się do policzków,
wszystko wokół oplata…

Chociaż wakacyjne myśli ulecą z wiatrem
jak pajączek kołyszący się na końcu nitki –
zawsze powracać będą,
by przywoływać szczęśliwe chwile u wszystkich.
J.D.

KĄCIK DLA DZIECI
PIERWSZY DZWONEK

I znów zadźwięczy pierwszy dzwonek,
znów usiądziemy w szkolnej ławce.
Obok nas dobrze znane twarze,
a w naszych głowach… wciąż wakacje.

Powrócą obowiązki, poranne wstawanie –
niełatwe jest wiedzy zdobywanie!

Lecz… jeśli chcesz coś osiągnąć w życiu
pracuj wytrwale, zdążaj do celu.
Choć droga trudna i mozolna,
dasz radę – przecież młodzież zdolna!
JD
Czy wiesz, że …
… babie lato to unosząca się w powietrzu nić przędna niektórych pająków. Na jej końcu uczepiony jest pająk (młode lub samczyk), który szuka lepszego schronienia na zimę oraz w celu przedłużenia gatunku.
… pająki przędą nici na dużych wysokościach
i pokonują na niej tysiące kilometrów. W cieńszych miejscach nitka urywa się i opada.
… często zjawisko „babiego lata” pojawia się również wczesną wiosną!
www.zgranestado.pl