Ku zamyśleniu z 2023 02 26- Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych:  TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ – „Modlitwa wstawiennicza” (Wojciech Jędrzejewski OP), Cytaty, myśli świętych i papieży; Kącik dla dzieci: Ciekawostki o koniach, Uśmiechnij się.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ
Modlitwa wstawiennicza
Kiedy siedzimy razem na rodzinnym spotkaniu i cieszymy się sobą, wspominamy również tych, którzy z jakichś powodów są przy stole nieobecni. W gronie spotykających się przyjaciół padają imiona ludzi, których brakuje do kompletu. Czasem ktoś powie, że znany pozostałym człowiek pozdrawia wszystkich bardzo serdecznie.
Bardzo podobnie dzieje się podczas Mszy świętej, kiedy razem z Panem Jezusem, obecnym z nami w swoim Ciele i Krwi, wspominamy naszych bliskich w wierze. Zaraz po przeistoczeniu następuje modlitwa wstawiennicza. Modlimy się za papieża, biskupów, kapłanów, wszystkich naszych braci i wszystkie siostry, którzy rozsiani po całym świecie wierzą w Chrystusa i żyją Ewangelią. Wspominamy również tych, którzy już po drugiej stronie żyją w zjednoczeniu z Bogiem. Myślimy także o naszych zmarłych, którzy doświadczają spotkania z Panem, uzdalniającym ich przez oczyszczającą miłość do przebywania z Nim twarzą w twarz. Wszyscy razem w tej nieogarnionej jedności cieszymy się Bogiem, naszym Ojcem, który nas gromadzi, uzdrawia, napełnia życiem. Jednocześnie jest to wstawiennicza modlitwa za cały Kościół. Jezus, który objawia swoją miłość poprzez ofiarę, jaką z siebie składa, prowokuje nas do skierowania tej miłości do każdego, kto jej potrzebuje.
To jest ważna lekcja dla nas. Msza jest spotkaniem braci i sióstr, tych których widzimy (czasem czujemy) obok w ławce, oraz wszystkich, którzy są gdziekolwiek indziej: na tym świecie bądź już u Pana, w Jego domu. Jako wspólnota chrześcijan, uczniów Jezusa, Jego przyjaciele, mamy o sobie pamiętać w modlitwie i dawać oparcie w miłości.
Wojciech Jędrzejewski OP

Ku zamyśleniu
Cytaty – myśli – teksty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

„Nie wszyscy mogą pościć,
ale wszyscy mogą kochać Boga.”
„Niech poszczą wasze oczy.
Oczy są nazywane oknami, przez które do duszy wchodzi szatan.”
„Post, który wszyscy możecie praktykować,
to strzeżenie waszego serca i waszych zmysłów.”
św. Jan Bosko

„Lepiej jest pokonać swój język,
niż pościć o chlebie i wodzie”.
św. Jan od Krzyża.

„Post został nakazany w Raju, a pierwsze takie polecenie zostało wydane Adamowi. Zakaz „nie wolno ci jeść” jest zatem prawem postu i wstrzemięźliwości.”
św. Bazyli Wielki

„Na cóż zda się wycieńczać ciało wstrzemięźliwością, jeśli umysł nadyma się pychą.”
św. Hieronim

„Post ostatecznie ma pomagać każdemu z nas
w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga.”
„Modlitwa połączona z ofiarą jest najpotężniejszą siłą
w historii człowieka.”
św. Jan Paweł II.

„Wielki Post przynagla nas do otwarcia naszego życia na słowo Boże, aby dane nam było poznać najbardziej fundamentalną prawdę: kim jesteśmy, skąd przychodzimy, jaki jest nasz cel oraz jaką drogę mamy obrać w życiu.”
Benedykt XVI

„Post ma sens, jeśli naprawdę uszczupla nasze bezpieczeństwo, a także jeśli wynika z niego jakaś korzyść dla innych, jeśli pomaga nam praktykować styl Miłosiernego Samarytanina, który pochyla się nad swoim bratem w potrzebie i troszczy się o niego.”
Papież Franciszek

Kącik dla dzieci

Czy wiesz, że …

… koń towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Był dzielnym kompanem zarówno podczas wypraw jak
i setek bitew stoczonych na przestrzeni lat. Dziś los jest dla koni bardziej łaskawy, otacza się je opieką
i starannie o nie dba. Coraz rzadziej wykorzystywane są do pracy a częściej w rekreacji.
… konie wyrażają emocje podobnie jak ludzie.Za pomocą mimiki są w stanie okazać swój nastrój bądź zaniepokojenie. Poza grymasami do okazywania emocji wykorzystują również nozdrza, oczy oraz uszy.
… konie są bardzo ciekawskie i inteligentne. Chętnie badają nowe rzeczy, z którymi wcześniej nie miały do czynienia. Szybko się uczą i zapamiętują proste rzeczy ale potrafią również rozwiązywać bardziej złożone problemy. Mogą pojąć przyczynę i skutek jakiegoś zachowania a także kategoryzować.

Uśmiechnij się

Pewien niedowiarek mówi do księdza:
Chrześcijaństwo istnieje już dwa tysiące lat, a ja nie widzę, by ludzie przez ten czas choć trochę zmienili się na lepsze…
Na to ksiądz:
– Woda istnieje od miliardów lat, a niech pan się przyjrzy swojej szyi!

Na lekcji religii katecheta krzyczy na Jasia:
– Twój tatuś będzie miał przez ciebie siwe włosy!
Jasiu na to, jak gdyby nigdy nic:
– Ale się będzie cieszył! Teraz jest łysy!