Ku zamyśleniu z 2023 03 05- Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Z rozważań Drogi Krzyżowej; TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ – „Doksologia” (Wojciech Jędrzejewski OP); Kącik poetycki- Słowa, Dzień kobiet; Dla dzieci: Uśmiechnij się.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ

Doksologia

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Te słowa z Liturgii nasuwają skojarzenie z fragmentem Listu do Rzymian, gdzie Paweł pisze:

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki! (Rz 11, 33-36)

Zdumiewające są wszystkie dzieła Pana, niepojęte jest to, że cała Trójca Święta zaangażowała się dla zbawienia człowieka. Być może to są właśnie najodpowiedniejsze określenia wobec Bożych dzieł – niepojęte i budzące zdumienie. Święty Ingnacy Loyola zaleca odbywającym ćwiczenia duchowe rozważanie tajemnicy, którą nazywa: „Naradą Trójcy Świętej”. Każe wyobrażać sobie rozmowę Ojca, Syna i Ducha Świętego dotyczącą sposobu odkupienia człowieka. Jezus Chrystus wypełnia plan zbawienia – to Jego posyła Ojciec, aby wypełnił wolę Trójjedynego Boga. Wszystko, co czyni, jest realizacją odwiecznych zamiarów Stwórcy. W Chrystusie spełniło się marzenie Boga, aby ludzkość odzyskała utracone życie. Dlatego przez Niego, z Nim i w Nim oddajemy cześć i chwałę Ojcu Wszechmogącemu w jedności Ducha Świętego. Kończąc tę część Mszy świętej, która nazywa się Liturgią Eucharystyczną, „podsumowujemy” okrzykiem podziwu dzieła Boga, w których uczestniczyliśmy poprzez sprawowanie Pamiątki Pana. Teraz następuje bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Komunii świętej.

Wojciech Jędrzejewski OP

Ku zamyśleniu
Cytaty – myśli – teksty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Z rozważań Drogi Krzyżowej

Starzejesz się naprawdę nie ilością lat, ale brakiem miłości. Tak powstają bruzdy na duszy, sam stajesz się jesienią, coś umiera w Tobie, nie masz sumienia, ale za to masz ślepe serce. Ta ślepota skazała Jezusa.Człowiek bez Boga zanika. Brak życiodajnego boskiego źródła sprawia, że jesteś jak ścięte drzewo. Nie rozkwitasz, nie wydajesz owoców, nie jesteś schładzającym cieniem dla pielgrzyma. Nie masz w sobie soków miłości do siebie i do drugiego. Zgnilizna i próchnica stają się twoim nowym imieniem.
A oto Jezus bierze ciebie na ramiona. Odradza cię. Przemywa oczy twego ślepego serca, daje nowe życie, otwiera nową szansę, następuje nowe rozdanie dla całego wszechświata. I wszystko gratis, bez pieniądza. I tak stajesz się odzyskanym synem marnotrawnym.
Człowiek ukryty w masie zatraca swoją osobowość, jest głosem z tysiąca innych głosów. I nikt go nie słyszy. Zanurzony w tłumie jak w płynnej mazi, czuje się jakby był nikim, albo nie miał twarzy. I nic nie może.
Jeśli w takim stanie zostanie upadnie jeszcze głębiej. Ale jeśli usłyszy głos wołającego Pana: wstań, – to podniesie się 
 Pierwsze odzienie jakie dostał człowiek było piękną szatą świętości i godności dziecka Bożego. To przypomina biała chusta w trakcie chrztu dziecka. Dziś już przyodziać siebie świętością Boga i jego godnością jest passe; to jest stare, nieważne, bez znaczenia. Nawet nie wiemy skąd ta biała szata na chrzcie chodzi? Dziś ubiera się człowieka w luksus życia. Ale to nie jest godność dziecka Bożego.
 
Wielkim i wspaniałym listem Boga do człowieka jakim jest Pismo święte. Tam jest wytłumaczenie tej śmierci … to, że z miłosierdzia swego Ojciec dał Syna na okup za wielu.
 
Nikt, nawet śmierć nie wyrwie człowieka, którego Bóg przygarnął miłującym spojrzeniem. Trwajmy dzielni i ufni do zmartwychwstania.
 
Kącik poetycki

Słowa

Kiedy mówisz miłe słowa…
jakbyś kwiaty mi darował.
 
Są słowa ciepłe, przejrzyste,
miękkie, delikatne jak aksamit,
lecz są i takie,
które mogą ranić.
Zabarwione wrogością
sprawiają, że ludzie
smucą się czy złoszczą.
 
Kiedy mówisz miłe słowa…
jakbyś kwiaty mi darował.
 
Słowa delikatne koją,
gniewne ranią, długo bolą.
Mów przyjazne, miłe słowa –
to… jakbyś kwiaty innym darował.
 
Na Dzień Kobiet

Wiatr namalował kwiaty na niebie,
przepiękny bukiet… tylko dla Ciebie!
W kwiatach bilecik jest z życzeniami:-
niech w Twoich myślach
i Twoim życiu wciąż kwitną kwiaty.
 
Kącik dla dzieci
 Uśmiechnij się

Żona obraca się przed mężem.
-Zauważyłeś coś?
-Włosy obcięłaś?
-Nie.
-Nowa sukienka? Buty?
-Nie.
-No to już nie wiem.
-Włosy obcięłam!
-Przecież od razu mówiłem.
-Zgadłeś, a miałeś zauważyć…

Nauczyciel matematyki oddaje klasówki
i rwie włosy z głowy:
-Dramat! Prawie same pały! 80 procent z was nie ma najmniejszego pojęcia o matematyce!
Odzywa się Jasio:
-Proszę pana bez przesady. Tylu to nas nawet nie ma
w klasie.
 
Rozmawiają dwie znajome.
-Moja córeczka ma same piątki -mówi jedna.
Druga mówi:
-To musi strasznie głupio wyglądać, kiedy się uśmiechnie…