Ku zamyśleniu z 2023 03 12- Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszej parafii, Wielki Post czasem nawrócenia- porady ojca Pio.

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszej parafii

Dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego kościół w Polsce obchodzi również Dzień Świętości Życia (od 1998 r.). Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie. Dlatego od lat, dzień ten połączony jest z dziełem modlitewnym o nazwie Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.

Tego dnia, 25 marca 2023 r, w naszej parafii, w czasie Eucharystii o godz. 18.00, będzie można uroczyście przystąpić do  tego dzieła. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętegopolega na  objęciu codzienną modlitwą dziecka zagrożonego aborcją ( nie znamy go, wie o nim tylko Bóg, nie poznamy go raczej nigdy na Ziemi, ale prawdopodobnie będziemy mogli go kiedyś spotkać w Niebie, po naszej śmierci).Osoba, która złoży uroczystą deklarację  stanie się duchowym rodzicem „swego” poczętego dziecka na czas dziewięciu miesięcy.Codzienna modlitwa  w jego intencji, ma na celu  wyprosić ocalenieżycia tego dziecka, poprzez wpływ na zmianę decyzji jego rodziców, aby go nie zabijali.

Osoby, które przystąpią tego dnia  do Duchowej Adopcji DzieckaPoczętego, zobowiązują się do codziennego odmawiania, przez 9 miesięcy, w intencji dziecka i jego rodziców:

 1. jednej dziesiątki różańca ( tajemnica dowolna),
 2. specjalnej modlitwywydrukowanej na deklaracji przystąpienia do Duchowej Adopcji, w której polecamy omadlane przez nas dziecko zagrożone aborcją i decyzje jego rodziców,

Można takżezobowiązać się  do dodatkowychduchowych ofiar w tej intencji, takich jak: przyjmowanie komunii świętej, post, itp.

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można podjąć dowolnego dnia, jednak najczęściej jest to czynione w dniu 25 marca (Święto Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia). Wówczas trwa ona do symbolicznego dnia 25 grudnia (Święto Narodzenia Pańskiego).

Pomocą w modlitewnym trwaniu, jest aplikacja, którą można zainstalować na telefonie o nazwie: „Adoptuj Życie”. Przypomina ona nam o codziennej modlitwie, zawiera rozważania różańcowe, a także spersonalizowane myśli od dziecka! Więcej informacji o aplikacji, znajdziecie na www.adoptujzycie.pl

Tego dnia na Eucharystii będziemy także gościć Lubelską Wspólnotę Rodziców Po Stracie Dziecka, która razem z nami będzie obchodzić Dzień Świętości Życia i podejmować modlitwę o ochronę nienarodzonego życia. Po Mszy św. będzie miała swoje spotkanie, w naszej salce parafialnej. Już dziś zaprasza na nie wszystkie osoby, które dotknęła strata dziecka, bez względu na czas, który minął od tej straty, wiek dziecka, czy okoliczności jego śmierci,a które chciałyby  porozmawiać o swoich przeżyciach w gronie rodziców po stracie dziecka.

 

Ku zamyśleniu
Cytaty – myśli – teksty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Wielki Post jest czasem nawrócenia -tę formułkę znamy już wszyscy.
Przeczytaj 10 porad ojca Pio na temat tego, jak wprowadzić ją w życie!

 1. Zadbaj o to, by być cierpliwym

„Z prostotą kroczcie drogą Pana i nie zadręczajcie waszego ducha. Trzeba, abyście znienawidziły wasze wady, ale czyńcie to z umiarkowaną nienawiścią, a nie gniewnie i nerwowo. (…) Z braku cierpliwości, moje dobre córki, wasze niedoskonałości zamiast zanikać, rozrastają się coraz bardziej, gdyż niepokój i zatroskanie o pozbycie się ich, powoduje ich umocnienie”. (Epist. 111, s. 579).

„Zachowaj dobrze wypisane w duszy to, co mówi Boski Mistrz: w cierpliwości naszej posiądziemy naszą duszę” (AdFP, s. 560)

 1. Nie skupiaj się na twoim grzechu

„Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga” (CE, s. 10).

 1. Myśl o innych. Dbaj o to, by na ich twarzach pojawiał się uśmiech

„Niech twoje pojawienie się gdziekolwiek będzie zawsze tak taktowne i delikatne, jakby było uśmiechem Boga” (PM, s. 165).

 1. Skup się na tym, co myślisz o swoich celach i pragnieniach

„Twój wysiłek i twa uwaga niech zawsze będą zwrócone na to, abyś miała właściwą intencję. Powinnaś ją mieć w pracy i w walce zawsze mężnej i wspaniałomyślnej z podstępami złego ducha” (Epist. 111, s. 622).

 1. Pamiętaj, że Jezus towarzyszy Ci cały czas

„Niech cię nie przerażają liczne zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, abyś upadła i została pokonana” (Epist. III, s. 49).

„Nie zdawaj się nigdy na siebie samą. Wszelką ufność pokładaj tylko w samym Bogu” (Epist. II, s. 64).

 1. Nie zapominaj o Bożym miłosierdziu

„Przerażająca jest sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że również Jego miłosierdzie jest nieskończone” (GP, s. 138).

 1. Nie trać nadziei, gdy jest Ci trudno

„Nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem. Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor” (Epist. I, s. 829).

 1. Módl się, Pan Bóg zawsze Cię wysłucha

„Módl się i ufaj! Nie denerwuj się! Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest miłosierny i wysłucha twoją modlitwę” (CE, s. 39).

 1. I to modlitwa jest najlepszym sposobem na pocieszenie

„Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy” (GC, s.38)