Ku zamyśleniu z 2024 05 26: Wojna z Kościołem.; TAJEMNICA GRZECHU Jego miłosierdzie trwa na wieki -c.d. Wojciech Jędrzejewski OP; Wiersze Mama i I Komunia – J.D.; DLA DZIECI – Co wiem o św. Janie Pawle II ?

(…)Jak wytłumaczyć widoczną na świecie częstą i silną nienawiść do katolicyzmu i Kościoła, zastanawia się ks. prof. Czesław Bartnik. Jak pisze, nie da się wyjaśnić jej błędami popełnianymi przez ludzi Kościoła ani wadliwymi strukturami. Jego zdaniem, nienawiść Kościoła wynika właśnie z jego istoty, że jest Chrystusowy, ewangeliczny i katolicki i nie idzie na kompromis z dzisiejszym światem w dziedzinie moralności. – Nienawiści winniśmy się przeciwstawiać miłością, miłością do Chrystusa, do Kościoła i do wszystkich ludzi, także do nienawidzących nas. Za miłością musi iść modlitwa, wyznawanie prawdy i czynienie wszelkiego dobra. W tym wszystkim jednak musimy pamiętać, że Bóg wszystkim, a więc i nam, nakazał „czynić sobie ziemię poddaną”, czyli pod żadnym pozorem nie wolno nam wycofywać się z gospodarzenia światem, a więc także życiem społecznym i politycznym. Przede wszystkim katolicy muszą przetwarzać świat i odradzać go pełną miłością Boga, ludzi i całego stworzenia Bożego – naucza ks. Bartnik.
Nasz Dziennik: Wojna z Kościołem [Ks. prof. Czesław S. Bartnik]

 „Ludzie gardzą Chrystusem, ponieważ Jego Ewangelia jest nietolerancyjna dla ich grzechu” – Charles Spurgeon.

TAJEMNICA GRZECHU:  „Jego miłosierdzie trwa na wieki”

Od początku świata, od momentu, kiedy Bóg sprawił, że człowiek stał się jego wybranym i umiłowanym stworzeniem, Pan zapragnął, abyśmy dzielili Jego życie. I kiedy dokonał się dramat grzechu, który stanął w poprzek Bożych planów, On nigdy nie zapomniał o swoim zamiarze, aby człowieka wprowadzić do swojego serca. Cała historia przygody ludzi i Boga zapisana w Biblii opiera się na miłosiernej pamięci i pragnieniu, aby umiłowane stworzenie osiągnęło przygotowane dla niego szczęście. Kluczem mogą być słowa z Pisma świętego:
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała, a nie zapomnę o tobie.(Iz 49, 15)

Pan nigdy nie zapomniał, po co stworzył człowieka. Nigdy nie zniechęcił się jego odejściami, krnąbrnością, uporem, słabościami. Był cierpliwy do bólu. Niezłomnie wierny swojej miłości. Ta wierność to właściwie inne imię Jego miłosierdzia. Z pokolenia na pokolenie prowadził ludzkość, przygotowując ją na pewien niezwykły moment historii, w którym Jego miłosierdzie, nie gasnąca pamięć o tym, że człowiek ma być zbawiony, miało zajaśnieć z ogromną mocą. Tym momentem w historii było poczęcie Bożego Syna w łonie Dziewicy Maryi. Narodzenie Jezusa to krzyk Bożego miłosierdzia: „Nie zapomniałem o tobie, moje ukochane dziecko”.
Nie pozostawiłem cię w samotności twojego zagubienia, słabości i grzechu. Przychodzę, aby zajaśnieć w twoich ciemnościach. Aby wziąć cię za rękę i poprowadzić do mojego serca. Przychodzę, aby zaprosić cię do dzielenia mojego życia. Ja przyjmuję ludzkie życie, rodząc się jako dziecko, abyś ty przyjął moje. By w ten sposób spełniło się wreszcie moje marzenie wobec ciebie. Byś zamieszkał w mojej miłości na zawsze.
Bóg nie zapomniał o tobie. Nie przestał pragnąć, abyś spotkał Go i odnalazł w Nim swoje prawdziwe i nieutracalne szczęście. Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Największym zaś tego znakiem jest Jego obecność w osobie Jezusa Chrystusa, Boga przychodzącego do ciebie po ludzku: w pokorze i prostocie.

Wojciech Jędrzejewski OP
 
KĄCIK POEZJI

MAMA

Rozbite kolano, rozdarte nogawki,
płacz i lęki dziecka…
ciepłe dłonie matki i jej czule serce
co ukoi strach –
dużo zrozumienia mamo dla nas masz.

Nawet gdy wątpiłam czy niesforna byłam –
wierzyłaś we mnie!
Pogmatwane ścieżki prostowałaś,
a gdy z siłą wodospadu wypływały
z oczu łzy, otulałaś ciepłym słowem,
byłaś przy mnie, przy mnie tkwisz.
I w dorosłym życiu zawsze jesteś,
dajesz siłę, rozumienie świata,
bezgraniczną miłość…
Bo serce matki zawsze do nas należy
i nieważne, czy duże czy też małe to dzieci.

Dziś… wianuszek stokrotek zbieranych
w upalnym słońcu,
mamo ci przynoszę, dobre słowo
i pogodny uśmiech  za twe serce złote.

J.D.
 
I KOMUNIA

Dzisiaj, bardziej uroczyście rozpromieniają się
światła w kościele i donioślej dźwięczą dzwony.
W białych kwiatach kościół tonie,
w białych szatach stoją dzieci wzniosłe
i uduchowione.

Już modlitwy zaliczone,
pierwsza spowiedź… jakże ważna!
I przyjęcie Eucharystii –
symbol zjednoczenia z Bogiem.

Niewidzialni aniołowie nad główkami
się unoszą, swą opieką otaczając
pamiątkę Ofiary Jezusa głoszą…

J.D.

DLA DZIECI
Co wiem o św. Janie Pawle II
/przygotował Karol Frankowski – lat 8/

  1. Jak nazywał się Jan Paweł II?
  2. Jakie sporty lubił Jan Paweł II?
  3. Co słodkiego uwielbiał papież?
  4. Ile lat żył Jan Paweł II?
  5. Ile języków obcych znał Jan Paweł II?