Do mszy św. używa się następujących naczyń liturgicznych :

1.     Ampułki :

2.     Kielich mszalny :

Na kielich nakłada się :

Ø             Puryfikaterz :

Ø             Patenę z hostią :

Ø             Palkę :

Ø             Korporał :

 

Ø             Welon :

KIELICH  + PURYFIKATERZ + PATENA Z HOSTIĄ + PALKA  + KORPORAŁ + WELON = KIELICH MSZALNY

6.     Pateny

7.     Kociołek z wodą święcona i kropidło :

8.     Kadzidło z łódką :              

               

9.     Puszka :

10.     Monstrancja :

11.     Kustodia:

.