Liturgiczna Służba OłtarzaSłowniczek ministranta

ABSOLUCJA (rozgrzeszenie) – udzielane przez kapłana w sakramencie pokuty odpuszczenie grzechów. ADORACJA – oddanie czci, uwielbienie, uniżenie się przed Bogiem, hołd oddawany Bogu. AKOLITA – posługujący w liturgii (przygotowuje ołtarz i dary ofiarne oraz pomaga w Rozdawaniu Komunii św. i udzielaniu Komunii chorych). AKULITKI – lichtarze z płonącymi świecami używane w czasie czytania Ewangelii oraz […]

(Czytaj więcej).

Patroni i święci

Nasz patron… Bardzo wielu świętych było ministrantami. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki: -pracowitości -sumienności -gorliwości -żarliwej modlitwie -codziennemu naśladowaniu Chrystusa Do patronów ministrantów należą: św. Tarsycjusz -męczennik rzymski III wiek św. Stanisław Kostka -XVI wiek ( Polska ) św. Alojzy Gonzaga -XVI wiek ( Włochy ) św. Jan Berchmans św. Dominik Savio -XIX wiek […]

(Czytaj więcej).

Rok liturgiczny

Tak jak rok kalendarzowy jest podzielony na 4 pory roku tak rok liturgiczny ma 6 okresów liturgicznych . Trwa on tak samo długo jak rok kalendarzowy ale rozpoczyna się nie 1 – go stycznia, ale w pierwszą niedzielę Adwentu . Wyróżniamy następujące okresy liturgiczne : 1.     Adwent : Trwa od pierwszej niedzieli Adwentu do Wigilii […]

(Czytaj więcej).

Układ Mszy Św.

Msza święta jest pamiątką męki , śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa . Jest bezkrwawą ofiarą , w czasie której kapłan przemienia na ołtarzu dary ofiarne (chleb i wino) w Ciało i Krew Chrystusa . W jej skład wchodzi : 1.      Obrzędy wstępne Ø         Śpiew na wejście Ø         Pozdrowienie ludu Ø         Akt pokutny Ø         Chwała na […]

(Czytaj więcej).

Modlitwy ministrantów

Modlitwa przed służeniem Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie. Amen. Modlitwa po służeniu Boże, […]

(Czytaj więcej).

Postawy i gesty

Postawa od gestu różni się tym, że jest to czynność długotrwała np. siedzenie czy klęczenie, natomiast gest np. znak krzyża, to coś co trwa chwilę. Wyróżniamy zatem następujące Postawy liturgiczne : 1.      Postawa siedząca  –     Jest postawą słuchania i skupienia. –      Siedzimy w czasie czytań, psalm responsoryjnego,  kazania, przygotowania darów, ogłoszeń parafialnych. –      Nie garbimy […]

(Czytaj więcej).

Szaty

Standardowy ubiór księdza diecezjalnego :   Ø          Czarna sutanna   Ø          Koloratka   Ø          Biret ( czasami )       Ubiór księdza do mszy św:   Ø          Humerał – symbol skupienia   Ø          Alba – wyraża czystość serca   Ø          Pasek( inaczej cingulum ) – oznacza wstrzemięźliwość   Ø          Stuła – symbol władzy kapłańskiej […]

(Czytaj więcej).

Naczynia liturgiczne

Do mszy św. używa się następujących naczyń liturgicznych : 1.     Ampułki : 2.     Kielich mszalny : Na kielich nakłada się : Ø             Puryfikaterz : Ø             Patenę z hostią : Ø             Palkę : Ø             Korporał :   Ø             Welon : KIELICH  + PURYFIKATERZ + PATENA Z HOSTIĄ + PALKA  + KORPORAŁ + WELON = KIELICH MSZALNY […]

(Czytaj więcej).

Stopnie liturgiczne

1. Aspirant i Kandydat   2. Choralista     4. Ministrant Światła   5. Ministrant Księgi     6. Ministrant Ołtarza     7. Lektor 8. Ceremoniarz.

(Czytaj więcej).

Licznik wizyt

082924
Powered By WPS Visitor Counter