Msza święta jest pamiątką męki , śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa . Jest bezkrwawą ofiarą , w czasie której kapłan przemienia na ołtarzu dary ofiarne (chleb i wino) w Ciało i Krew Chrystusa . W jej skład wchodzi :


1.      Obrzędy wstępne

Ø         Śpiew na wejście

Ø         Pozdrowienie ludu

Ø         Akt pokutny

Ø         Chwała na wysokości Bogu

Ø         Modlitwa dnia

2.      Liturgia Słowa

Ø         Pierwsze czytanie

Ø         Śpiew międzylekcyjny

Ø         Drugie czytanie

Ø         Śpiew przed ewangelią

Ø         Ewangelia

Ø         Kazanie lub homilia

Ø         Wyznanie wiary – Credo

Ø         Modlitwa wiernych

3.      Liturgia Ofiary

Ø         Przygotowanie darów

Ø         Modlitwa nad darami

Ø         Modlitwa eucharystyczna

4.      Komunia święta

Ø         Komunia święta

Ø         Dziękczynienie

Ø         Modlitwa po komunii

5.      Obrzędy zakończenia

Ø         Ogłoszenia duszpasterskie

Ø         Błogosławieństwo końcowe

Ø         Rozesłanie wiernych.