Słów kilka …  

” I powątpiewali o Nim..”

Te proste słowa wyrażają, że Jezus nie odniesie sukcesu w swoim rodzinnym Nazarecie.

Tam znali go wcześniej. Tam mieszkają jego krewni, jego towarzysze zabaw i przyjaciele z dzieciństwa.

To, co wydarzyło się w Nazarecie, co wydarzyło się w jego ojczyźnie, powtarza się raz za razem i zdarza się również w 2021 roku.

Odrzucamy go.

Nie chcemy go słyszeć.

Nie potrzebujemy go.

 

Chociaż zdawali sobie sprawę, że ten Jezus jest wyjątkową osobą, która może czynić cuda,

mimo że domyślali się, że jest to Mesjasz,

chociaż Duch Święty objawił im to wszystko,

oni go odrzucili.

Kiedy Jezus to poczuł i zauważył, nie denerwował się, ale po prostu przeprowadził się do sąsiednich wiosek i tam nauczał.

Myślał:

„Nie jestem zależny od ciebie. Mam coś do zaoferowania. Ogłaszam  Dobrą Nowinę.

Jeśli nie chcesz tego przyjąć dobrowolnie, nie mogę cię zmusić.

Ale wielu innych czeka na mnie i moje nauczanie.

Ci uwierzą.

To jest moje posłanie od Ojca, aby ogłosić Dobrą Nowinę i ja to robię. ”

 

I taka jest również misja dzisiejszego kościoła.

Głosić orędzie Jezusa.

Nikt nie jest zmuszany.

 

Dzisiaj Kościół jest również odrzucany.

Ale zawsze znajdą się ludzie, którzy przyjmą Dobrą Nowinę z radosnym sercem i będą ją nosić.

Raz za razem nauczanie Jezusa jest z wdzięcznością przyjmowane i doświadczane jako wyzwalające.

 

My sami możemy złożyć świadectwo z wdzięcznymi sercami, nawet jeśli sami jesteśmy odrzuceni, wielokrotnie krytykowani, wierni Chrystusowi, Jego naukom i Jego przykazaniom.

Ku zamyśleniu
Cytaty – myśli – teksty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

„Szukający Pana znajdą Go,
a znalazłszy Go, będą Go chwalić.”

„Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu, jeżeli ją posiada.”

„Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach – oto jest cel walki z samym sobą.”

Św. Augustyn

Jak Pan Bóg spełnia marzenia.

/Trzy drzewa/

 

Pewnego razu, na wzgórzu, rosły sobie trzy drzewa. Rozmawiały one o swoich marzeniach i nadziejach. Pierwsze z nich powiedziało:

-Mam nadzieję, że pewnego dnia będę skrzynią,
w której trzymane będą klejnoty. Będę wypełniona złotem, srebrem i cennymi klejnotami. Będę mogła być ozdobiona rozmaitymi rzeźbami i każdy będzie mógł zobaczyć moje piękno.

 

Potem drugie drzewo powiedziało:

– Może pewnego dnia stanę się potężnym statkiem. Uniosę na swym pokładzie króla i królową
i popłyniemy poprzez szerokie wody aż na krańce świata. I każdy będzie czuł się bezpiecznie, z powodu solidności kadłuba, który ze mnie będzie zbudowany.

 

W końcu trzecie drzewo powiedziało:

– Chcę rosnąć, aby być najwyższe i najbardziej proste w całym lesie. Ludzie zobaczą mnie na szczycie wzgórza i będą spoglądać na moje gałęzie, i myśleć
o niebie i o Bogu i o tym, jak blisko Niego jestem. Ja będę największym drzewem wszech czasów i ludzie zawsze bedą o mnie pamiętać.

 

Po kilku latach modlitwy o to, aby ich marzenia się spełniły, grupa drwali natknęła się na nie. Kiedy jeden drwal zbliżył się do pierwszego drzewa rzekł:

– To tutaj, wygląda na mocne, silne drzewo, wydaje mi się, że będę mógł sprzedać je stolarzowi.

I zaczął je ścinać. Drzewo było szczęśliwe, ponieważ wiedziało, że stolarz zrobi z niego piękną skrzynię. Przy drugim, drwal powiedział:

– To drzewo również wygląda na mocne, powinienem je sprzedać do stoczni.

I drugie drzewo również było szczęśliwe, bo wiedziało, że jest to dla niego możliwość stania się potężnym statkiem.

Kiedy drwal podszedł do trzeciego drzewa, drzewo było przerażone, gdyż wiedziało, że jeżeli zostanie ścięte, jego marzenia się nie spełnią. Jeden z drwali postanowił sobie je zabrać.

 

Wkrótce po przybyciu do stolarza, z pierwszego drzewa zostały zrobione karmniki, koryta i żłoby dla zwierząt. Zostało więc postawione w stodole
i wypełnione sianem. To wcale nie było to, o co drzewo się modliło. Drugie drzewo zostało pocięte
i zrobiono z niego małą łódkę rybacką. Skończyły się jego sny o staniu się potężnym statkiem i braniu na swój pokład koronowanych głów. Trzecie z nich zostało pocięte na wielkie belki i pozostawione
w ciemności.

 

Lata mijały, i drzewa zapomniały już o swoich marzeniach. Pewnego dnia mężczyzna i kobieta weszli do szopki. Kobieta urodziła i położyła niemowlę na sianie, wypełniającym żłobek zrobiony z pierwszego drzewa. Drzewo mogło odczuć powagę tego wydarzenia i wiedziało, że nosi największy skarb wszech czasów.

 

Minęło kilkadziesiąt lat. Grupa ludzi wybrała się na połów, w łódce zrobionej z drugiego drzewa. Jeden
z nich był bardzo zmęczony i ułożył się do snu. Kiedy wypłynęli na szerokie wody, zerwała się burza
i drzewo pomyślało, że nie będzie wystarczająco silne, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Mężczyźni obudzili śpiącego, a on wstał i powiedział „Spokój!”,
a wtedy burza ustała. Wtedy już drzewo wiedziało,
że ma na swoim pokładzie Króla królów.

 

W końcu przyszedł ktoś i zabrał trzecie drzewo. Było niesione ulicami, tłum zaś kpił z człowieka, który je niósł. Kiedy się zatrzymali, człowiek ten został przybity gwoździami do drzewa i podniesiony, aby umierać na szczycie wzgórza. Kiedy nadeszła niedziela, drzewo zrozumiało, że było wystarczająco silne, aby stać na szczycie wzgórza i być tak blisko Boga jak tylko możliwe, ponieważ to na nim został ukrzyżowany Jezus.

 

Morał tej historii jest taki, że kiedy wydaje ci się,
że wszystko idzie nie po twojej myśli, zawsze wiedz, że Bóg ma dla ciebie pewien plan. Jeśli Mu zaufasz, obdarzy cię hojnie.

 

Każde z drzew otrzymało to, o co prosiło, ale nie
w sposób, w jaki to sobie wyobrażało.

 

My nigdy nie wiemy, jakie są plany Boga wobec nas! Wiemy tylko, że Jego drogi, nie są naszymi drogami, ale Jego drogi są zawsze najlepsze.

 

Brak profesjonalizmu

Jeśli ktokolwiek zarzuci Ci brak profesjonalizmu,

to pamiętaj, że Arkę Noego budowali amatorzy,

a Titanica profesjonaliści.

 

 

 

 

Kącik dla dzieci

Czy wiesz, że

Dlaczego motyle często mają na skrzydłach motyw oczu? Oczy mają za zadanie odstraszać drapieżniki. Po rozłożeniu skrzydeł motyle wydają się większe, duże oczy sprawiają wrażenie, że na polujące zwierzę patrzy coś większego niż motyl i co trudniej upolować, więc drapieżnik może zrezygnować z polowania obawiając się walki.

 

Czy wiesz, że grzyby które zbieramy w lesie są tylko małą częścią grzybni? Większość komórek grzyba ma postać cieniutkich nitek zwanych grzybnią. Rozrasta się ona na ogromnych obszarach pod ziemią. Przy korzystnych warunkach wytwarza owocnik-ten który zbieramy, którego zadaniem jest rozsianie zarodników które stworzą nową grzybnię.

 

Czy wiesz dlaczego drzewa zrzucają liście na zimę? Liście potrzebują dużo wody, która doprowadzana jest do nich od korzeni przez pień. Podczas ujemnych temperatur korzenie nie mogą pobrać wody
z zamarzniętej ziemi, a pień transportujący wodę mógłby zostać rozsadzony od wewnątrz przez lód. Wyjątkiem są drzewa iglaste, których liście potrzebują bardzo mało wody ponieważ są wąskie i ciemne, dlatego nie opadają na zimę