Ku zamyśleniu z 2022 12 04— Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ – Kazanie (Wojciech Jędrzejewski OP).

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ

„Kazanie”

Zbyt wielu katolików świeckich skarży się na jakość kazań, obciążonych moralizatorstwem i polityką, aby uznać te głosy za przejaw niezrozumienia „społecznej roli Kościoła” i chęci zamknięcia go w kruchcie. Głosy krytyki są świadectwem głodu Słowa Bożego. Słowa Jezusa: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”
(J 8, 32) – nie odnoszą się przecież jedynie do prawdy o wymiarze społecznym chrześcijaństwa. Jak często, zresztą, pouczenia tego rodzaju z ambony mijają się z duchem Ewangelii i nauką Kościoła! Wiele kazań w naszych kościołach choruje na „bieżączkę” – komentowanie tego, co aktualnie się dzieje w polityce, życiu społecznym. Nierzadko ten komentarz jest wypowiedziany w zjadliwym tonie i podszyty agresją.

Kaznodzieja nie może być człowiekiem podirytowanym, ale zatroskanym o duchowy rozwój swoich słuchaczy. Ludzie w mig rozpoznają, zarówno po tonie głosu, jak i doborze tematów, intencje księdza mówiącego kazanie: czy chce komuś „dokopać” czy coś wyjaśnić, pomóc w zrozumieniu, poprowadzić do wolności przez głoszenie prawdy Jezusa i Kościoła?

Dużą popularnością cieszą się w niektórych kościołach homilie typu „serial w odcinkach”. Kapłan podejmuje się przez jakiś czas wyjaśniać prawdy wiary: Credo, Przykazania, Sakramenty, Błogosławieństwa itp. Okazuje się, że takie Msze gromadzą największą ilość wiernych. Są oni przy tym wdzięczni, gdy mówi się prosto o najbardziej podstawowych rzeczach.

Dobór czytań mszalnych jest wielkim skarbem w odnowionej Liturgii. Stwarza on szansę rozwinięcia określonego tematu, podpowiedzianego przez Słowo Boże. Ludzie, wychodząc z kościoła, nie muszą zastanawiać się, „co ksiądz usiłował dziś powiedzieć”, lecz mają do przemyślenia jeden łatwy do nazwania wątek, ewangeliczną „perłę”. Jej blask może oświecać codzienność widzianą oczami Boga, interpretowaną w świetle Jego mądrości. Mówi On do każdego z nas:

Popatrz na swoje życie w nowy sposób: stań w tym miejscu, gdzie sprawy, z którymi się borykasz zyskują inny wymiar.

Myśli Boga nie są naszymi, uczymy się je pojmować niekiedy z wielkim trudem. Jesteśmy więźniami „mądrości tego świata”. Głoszone słowo podczas Eucharystii ma „moc burzenia dla Boga warownych twierdz” – naszych oporów, barykad stawianych Jego Mądrości i Miłości. Liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla ukazania się mocy Słowa. W niej bowiem łaska uobecnia, „zagęszcza” wszystkie chwile, kiedy Bóg przemawiał wśród znaków i cudów. Jeśli kapłan umie z pokorą włączyć się w ten rwący nurt Słowa – potężny jak kaskady wód spadające z gór – może spełnić rolę proroka:

Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził (Jr 1, 9-10.).

„Ziemskie”, często bardzo dalekie od Ewangelii myślenie musi runąć aby „na skale” powstawał nowy dom.
Wojciech Jędrzejewski OP 

Dzień Palenia Świec – druga niedziela grudnia.

Co roku w drugą niedzielę grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Palenia Świec. Tego dnia tysiące osób na całym świecie o godzinie 19.00 ustawia w oknie zapaloną świecę na znak pamięci o dzieciach, które od nas odeszły, bez względu na ich wiek
i okoliczności śmierci. Dzień ten jednoczy wszystkich rodziców po starcie dziecka na całej kuli ziemskiej.

W najbliższą niedzielę 11 grudnia na mszy
o godzinie 17.00 będziemy modlić się razem ze wspólnotą Rodziców Dzieci Utraconych. To grupa rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka i  od 10 lat wspierają innych rodziców w tym trudnym doświadczeniu. Organizujemy msze, spotkania, warsztaty i rekolekcje dla rodziców po stracie. Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza Zdzisława będziemy wspólnie modlić się w kościele św. Marcina. Po mszy św. zostaną odczytane imiona zmarłych dzieci wpisane do internetowej Księgi Dzieci Utraconych. Potem pójdziemy wspólnie zapalić świecę na grobie dziecka poczętego na naszym zemborzyckim cmentarzu. A na koniec w domu parafialnym odbędzie się spotkanie, na ktorym w gronie rodziców po stracie będzie można podzielić się swoimi przeżyciami.

Zapraszamy w niedziele o 17.00 na wspólną modlitwę. Rodziców którzy stracili dziecko zapraszamy na spotkanie po mszy w domu parafialnym. Wszystkie osoby życzliwe zachęcamy do zapalenia świecy
11 grudnia o 19.00 i wystawienia jej w oknie. Jest to gest wsparcia i solidarności z rodzicami, którzy w taki sposób chcą uczcić pamięć swoich dzieci, które przedwcześnie odeszły.

Informacje o działaniach wspólnoty Rodziców Dzieci Utraconych można znaleźć na stronie: rodzicepostracie.lublin.pl lub na Facebooku: @RodziceDzieciUtraconych.