Ku zamyśleniu z 2023 06 04- Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Wiersz Pierwsza Komunia Święta – J.D.; Słowo o Pierwszej Komunii Świętej; Myśli Św. Jana Pawła II; TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ – „Amen” (Wojciech Jędrzejewski OP); O praktyce Pierwszych Piątków Miesiąca; Uśmiechnij się.

I  KOMUNIA ŚW.

Jezu w hostii ukryty –
dziś po raz pierwszy spotkam Ciebie
i do serca przyjmę w świętym,
białym chlebie.

 
Weź mnie pod swoją opiekę…
 
Rok przygotowań i nauk
aby godnie powitać Ciebie
i umocnić się w wierze,
by móc Jezu miłować Cię szczerze.

JD
 
Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6,51)
Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc obrzędy Mszy Świętej.
Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu
Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta.
Do pierwszej komunii świętej przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca.
Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu Eucharystii. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi katechezy parafialne dla dzieci pierwszokomunijnych. Fundamentem zawsze będzie wspólna niedzielna Msza Święta która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem życia.
/z Listu Parafialnego Parafii pw. Ducha Świętego
w Poniatowej z 8 V 2022r/

Cytaty – myśli – teksty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Cytaty św. Jana Pawła II

„Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.”
„Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta – dzień, który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych
w życiu.” 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”
„Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.”
„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się –
na próbę.” 

„Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła
w nas działać, przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra.” 

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.”

***
 
TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ

Amen

Wielkim wrogiem dobrego uczestniczenia we Mszy świętej jest bezmyślność wyrażająca się między innymi w rutynowym powtarzaniu przewidzianych słów. Skutek jest taki, że Msza staje się odklepanym, odfajkowanym rytuałem. Tak jak powiedział jeden z moich uczniów: „Na Mszę idzie się po to, aby mieć już to za sobą”.

Jednym z bardzo zużytych przez rutynę słów jest „amen”. Chcę się nad nim zatrzymać w związku z odpowiedzią, jaką dajemy kapłanowi udzielającemu Komunii świętej. Każdy zbliżający się w takim momencie do ołtarza słyszy słowa: „Ciało Chrystusa”. Część ludzi w ogóle nic nie odpowiada, inni odruchowo pomrukują na takiej samej zasadzie jak kasownik mrugający czerwonym światełkiem, kiedy wsuwa się weń bilet. Inna sprawa, że ludzie niejednokrotnie nie mają czasu odpowiedzieć „amen”, bo ksiądz rozdaje Ciało Pana Jezusa w imponująco ekspresowym tempie.
Co powinno znaczyć nasze „amen” jako odpowiedź na usłyszane słowa, objawiające, że sam Jezus oddaje nam swe Ciało? Hebrajski źródłosłów oznacza: zaufać, powierzyć się, uznać prawdę, oprzeć się na wierności Boga. Coś niesamowicie dynamicznego, pełnego naszej inwencji.
Jezus w Eucharystii biegnie do nas, pokonując czas i przestrzeń, aby podarować swoje życie, siebie samego. Staje przed każdym z nas niecierpliwy i stęskniony. Jego nieskończenie otwarte serce chowa się z dyskrecją w białym chlebie, ale bije gwałtownie z miłości do nas. W momencie przyjmowania Komunii powinno nam się udzielić coś z tej szalonej miłości Pana. Nie możemy mówić „amen” tak, jak grzecznościowo odpowiadamy „dzień dobry” sąsiadowi z bloku. Przyjmujemy Boga tak bardzo kochającego, że w wypowiedzianym „amen” musi zabrzmieć rzeczywiście pełnia znaczenia tam ukryta: zaufanie, powierzenie siebie samego, uznanie w Jezusie Zbawcy, który za mnie właśnie wydał swe Ciało i przelał Krew na krzyżu. Komunia to spotkanie dwu oddających się sobie osób. Boga i mnie. Dlatego w „amen” powinno się wyrazić moje zaangażowanie, miłość i wiara, z jaką przyjmuję Jezusa.

Wojciech Jędrzejewski OP

 

PRAKTYKA IX PIERWSZYCH PIĄTKÓW

W pierwszy piątek miesiąca ustawiają się kolejki przed konfesjonałami. Niestety, niektórzy zaraz po spowiedzi wychodzą z kościoła – zupełnie nieświadomi, że pierwszy piątek mają „niezaliczony”. Dlaczego?

Skąd pierwsze piątki miesiąca?

Z objawień, jakie miała żyjąca w drugiej połowie XVII wieku francuska siostra zakonna, Małgorzata Maria Alacoque. Przez ponad półtora roku Pan Jezus ukazywał jej swoje Najświętszej Serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami. Zachęcał też siostrę Małgorzatę do jak najczęstszego przyjmowania Go w Komunii.
Pan Jezus przekazał wizjonerce też obietnicę:
’Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci – czyli krótko mówiąc „gwarancję” zbawienia.’
Poza tą najważniejszą obietnicą złożył jeszcze jedenaście innych dla tych, którzy będą czcili Jego Najświętsze Serce:
’Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach
i utrapieniach życia. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom
i sprawom. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło
i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.’

https://pruszcz.diecezja.gda.pl/index.php/modlitwa/373-praktyka-9-pierwszych-piatkow-to-wcale-nie-chodzi-o-spowiedz

 
Uśmiechnij się

Pukanie do drzwi. Otwiera mężczyzna w szlafroku.
– To pan wyciągnął wczoraj mojego synka Jasia spod lodu?
– Tak to ja, ale nie ma o czym mówić.
– Jak to, nie ma o czym mówić? A gdzie jego  czapeczka?!
***
Jaś zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie samochodu. Ojciec ostro:
– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to wrócimy do tematu.
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:
– Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na pamięć. Pożycz samochód!
– A włosy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson, Mojżesz, nawet Jezus mieli długie włosy!
– O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę…

http://www.chwilkawytchnienia.com/Usmiechnij_sie/Dowcipy_o_Jasiu.htm