Ku zamyśleniu z 2023 07 23- Cytaty – myśli – teksty dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Słowo o odpustach, Aforyzmy na temat rodziny.

Odpust zupełny i cząstkowy – warunki uzyskania

Jakie są doczesne i pośmiertne skutki grzechu?
Pismo Święte mówi nam, że grzechy pociągają za sobą kary. Kary gładzone są przez cierpienie, trudy życia, czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9).
1. Każdy grzech pociąga za sobą karę.
2. W sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza nam winę, pozostaje jednak kara za skutki wywołane naszymi grzechami.
Co to jest odpust?
Nabroiłeś w życiu i obawiasz się, że Twoja dusza spędzi dłuuugi czas w czyśćcu (oczyszczając się na spotkanie z Bogiem)?
Miłosierdzie Boże przychodzi Ci z pomocą. Dzięki Miłosierdziu możesz uzyskać odpust, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.
Uzyskanie odpustu zakłada Twoją szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Czyli warunkiem odpustu jest także zmiana Twojego życia.
Co to jest odpust zupełny i cząstkowy?
-Odpust zupełny
Zyskujesz wtedy darowanie całej kary za skutki wywołane przez grzechy już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego – pójdzie prosto do Nieba.
-Odpust cząstkowy
Uzyskujesz darowanie części kary doczesnej. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu cząstkowego – pozostanie w czyśćcu krócej.
Dla kogo mogę ofiarować odpust?
Odpust możesz ofiarować wg Twojego wyboru (należy go dokonać):
• za siebie (kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych), lub
• za dowolną osobę zmarłą, lub
• wielu zmarłych / dusze w czyśćcu cierpiące.
Nie możesz ofiarować odpustu za nikogo z żyjących.
Powodem tego jest fakt, że człowiek sam może zmienić swoje życie i wypełnić warunki, które są potrzebne do zyskania odpustu.
Nie możesz jednocześnie ofiarować odpustu zupełnego za siebie i za zmarłych.
Z wielu objawień wiemy, że obok Mszy Św., odpust jest największym darem dla dusz czyśćcowych.
Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. Gdy uzyskasz odpust cząstkowy dla duszy czyśćcowej – skrócisz czas, w którym przebywa ona w tym stanie. To największy dar, jaki możesz dać ludziom, którzy już odeszli! Nie mogą oni sobie pomóc, są zdani tylko na naszą pomoc.
Ile razy dziennie można uzyskać odpust?
• Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
• Odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.
Działaj, póki masz czas na tym świecie!
Czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele dobra możesz w ten sposób uczynić dla dusz czyśćcowych?! One liczą na tę pomoc z naszej strony. Co więcej, są naszymi orędownikami i niezawodnie odwdzięczą się za nasze dobre czyny wobec nich.

Odpust zupełny i cząstkowy – warunki uzyskania


Inny artykuł: „Co to jest odpust” https://materdolorosa.pl/co-to-jest-odpust,247

AFORYZMY NA TEMAT RODZINY
Społeczeństwo i rodzina są podobne do łuku w pałacu: wyjmiesz jeden kamień i wszystko się wali. (Talmud)
________________________________________
Rodzina, która modli się zjednoczona, żyje zjednoczona. (P. Peyton)
________________________________________
Więź, która łączy dzieci z Ojcem i braci ze sobą jest więzią rodzinną: węzłem krwi, którą jest krew Chrystusa, a ciepłem jej jest Miłość. (I. Giordani)
________________________________________
Niechaj w murach domostwa tchnie ta miłość, którą płonęła Święta Rodzina z Nazaretu. Niechaj kwitną w niej wszystkie cnoty chrześcijańskie, niech panuje jedność serc i jaśnieje przykład uczciwego życia. (Jan XXIII)
________________________________________
W domu zachowujcie się łagodnie tak w stosunku do krewnych jak i podwładnych – często ci, którzy są aniołami na zewnątrz, w domu okazują się diabłami. (Św. Franciszek Salezy)
________________________________________
Dla wielu młodych dom jest przebieralnią do zmiany ubrania; sypialnią, kiedy się późno wraca; oberżą, gdzie się je mamrocząc i wychodzi nie płacąc rachunku. (Anonim)
________________________________________
W każdej rodzinie chrześcijańskiej niech Maryja będzie Matką, Nauczycielką i Królową domu. Niech wejdzie do niego z matczynym pośpiechem tak, jak weszła do domu Zachariasza. (Ks. Albedom)
________________________________________
Społeczeństwo ma za podstawę rodzinę; jeżeli człowiek wychodzi zepsuty z rodziny, wejdzie zepsuty w społeczeństwo. (Lacordaire)
________________________________________
Rodzina, dom ojcowski jest jak naturalny Kościół, który rzadko odmawia pomocy i przygotowuje duszę do większego pocieszenia. (G. A. Borgese)
________________________________________
Kto poświęca obowiązki rodzinne konwenansom społecznym, traci uczucie jednych i nie zyskuje szacunku drugich. (A. Fusinato)
________________________________________
Wszyscy mówią niezmiennie: królestwo, pryncypat, rodzina; istotnie, fundament królestwa składa się z pryncypatów, a fundamentem pryncypatów jest rodzina; podstawą rodziny zaś jest jednostka. (Mendo)
________________________________________
Pierwszym i pewnym symptomem zdrowego umysłu jest znalezienie radości we własnym domu i na łonie własnej rodziny. (E. Young)
________________________________________
Fabryką, która wytwarza najważniejszy produkt, jest rodzina. (C. W.)
________________________________________
Uczucia i przyzwyczajenia, które kształtują publiczne szczęście, są nabywane w rodzinie. (Mirabeau)
________________________________________
Niech małżonkowie w wiernym wypełnianiu swoich obowiązków małżeńskich i rodzinnych, przekazują w domowym ognisku nowym pokoleniom płomień cielesnego życia, a wraz z nim życie duchowe i moralne, życie chrześcijańskie: tego pragnie Bóg. (Pius XII)
________________________________________
Nie ma bardziej błogosławionych na ziemi ludzi od dwojga małżonków, którzy zjednoczeni ze sobą w jednym pragnieniu, spokojnie zarządzają własnym domem. (Homer)
________________________________________
Droga twoich czynów zaczyna się w rodzinie: pierwszą salą ćwiczeń cnót jest dom ojcowski. (S. Pellico)
________________________________________
Jeżeli w rodzinach nie ma jedności, zgody i pokoju, jak możemy mieć cywilizowane społeczeństwo? (Jan XXIII)
________________________________________
Uważajcie wszyscy jednogłośnie Boga za Ojca, Kościół za Matkę a chrześcijan za braci w rodzinie ludu Bożego. (Sw. Augustyn)
________________________________________
Każde rodzinne życie musi się inspirować na Świętej Rodzinie z Nazaretu. Powierzmy św. Józefowi nasze rodziny, aby panowała tam na zawsze uświęcająca harmonia miłości. (Mons. Cognata)
________________________________________
Konieczne jest, aby rodzina broniła się, aby kobiety z odwagą i poczuciem obowiązku zajmowały swoje miejsce w tym dziele, i aby były niestrudzone w pilnowaniu, poprawianiu i w nauczaniu odróżniania dobra od zła. (Jan XXIII)
________________________________________
Człowiek, który w rodzinnym domu nauczył się być wstrzemięźliwy, będzie taki też poza nim i będzie promieniował dobrocią, z której uczyni zwyczaj wobec całej swojej rodziny. (Plutarch)
________________________________________
Im więcej jeżdżę po tym świecie, tym bardziej jestem skłonny uwierzyć, że rodzina pozostaje jedyną rzeczą, która liczy się w tym życiu. (A. Tocqueville)