Archidiecezjalne Studium Organistowskie, przygotowujące do posługi organisty kościelnego, ogłasza nabór kandydatów na pierwszy rok nauki.

Chętnych do podjęcia nauki w Studium proszeni są o osobiste zgłoszenie się na pierwsze spotkanie połączone z przesłuchaniem dnia 03 września (czwartek) albo 05 września (sobota) 2015 roku, na godzinę 9.00 do siedziby Studium.

1. Studium istnieje od roku 1977. Jego założycielem i wieloletnim dyrektorem był zmarły 7 września 2006 roku ks. kan. mgr Edward Pudełko. W ciągu 38 lat funkcjonowania instytucji dyplom jej ukończenia uzyskało 285 organistów. Siedzibą Studium jest budynek dawnej plebanii parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, przy ulicy J. Kochanowskiego 4.

2. Nauka w Studium trwa 5 lat. Zajęcia teoretyczne i praktyczne (indywidualna nauka gry) odbywają się raz w tygodniu, w dzień wyznaczony dla poszczególnych roczników (czwartek lub sobota). Początek zajęć ? 03 września 2015 roku. Kształcenie muzyków kościelnych na pierwszym roku Studium odbywa się od podstaw.

3. Warunkiem przyjęcia do Studium jest rozmowa kwalifikacyjna i przesłuchanie kandydata, mające na celu ustalenie poziomu jego zdolności (słuch muzyczny) a także umiejętności i wiedzy muzycznej (w przypadku posiadania jakiegoś stopnia wykształcenia muzycznego, kandydat może podjąć naukę na wyższym roku).

4. Chętni do podjęcia nauki w Studium proszeni są o osobiste zgłoszenie się na pierwsze spotkanie połączone z przesłuchaniem dnia 03 września (czwartek) albo 05 września (sobota) 2015 roku, na godzinę 9.00 do siedziby Studium. W uzasadnionych wypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie po tym terminie.

5. Osoby zakwalifikowane proszone będą o złożenie następujących dokumentów:
podanie
życiorys
opinię lub skierowanie od proboszcza parafii kandydata
2 fotografie
wypełnioną kartę personalną (stosowny formularz otrzymuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
pozwolenie od rodziców (dotyczy osób nieletnich)
kopię świadectwa nauki muzyki (dla kandydatów do nauki na wyższych latach).

6. Wszelkich informacji udzielają:
dyrektor Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego
ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak ? tel. 697-597-488
p. mgr Beata Madej ? tel. 515-254-490 (prosimy o nietelefonowanie w lipcu i sierpniu)
p. mgr Aleksandra Chmielewska ? tel. 791-127-791.

Ks. Krzysztof Grzesiak
dyrektor ASO